Dårlige tider gir nye muligheter

Foto: Joachim Steinbru

Venstre mener vi må bruke muligheten nå til å få fart på omstillingen næringen skal gjennom. Derfor har vi i våre alternative statsbudsjetter lagt inn tiltak for å styrke landbaserte næringer, slik at arbeidstakere fra oljenæringen har andre muligheter når oljeprisen og investeringene på norsk sokkel går ned skriver stortingsrepresentant Iselin Nybø og gruppeleder Per A. Thorbjørnsen i dagens Rogalands Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det er krevende tider for norsk oljenæring. Venstre mener vi må bruke muligheten nå til å få fart på omstillingen næringen skal gjennom. Derfor har vi i våre alternative statsbudsjetter lagt inn tiltak for å styrke landbaserte næringer, slik at arbeidstakere fra oljenæringen har andre muligheter når oljeprisen og investeringene på norsk sokkel går ned.

Iselin Nybø
Iselin Nybø (V), Stortingsrepresentant

Oljenæringen er den viktigste næringen vi har i landet, og har bidratt til vekst og velferd i mange tiår. Nå er vi i en ny situasjon, hvor vi ikke lenger kan regne med at oljeinntektene skal fortsette å vokse. Da trengs det offensive grep for å sikre arbeidsplasser, kompetanse og skatteinntekter. En stor satsning på energieffektivisering på sokkelen kan sette Norge i førersetet i arbeidet med å redusere utslipp fra oljevirksomhet.

Fredag 19. juni fremmet Venstre et forslag på Stortinget om nye avskrivningsregler for energieffektiviseringstiltak for norsk petroleumsnæring. Forslaget vil både gi lavere utslipp fra oljesektoren i Norge, og motvirke tendensen med at arbeidsplasser går tapt i næringen.

Kunnskapen og kompetansen i oljenæringen er helt avgjørende for Norges konkurransekraft i fremtiden. De som nå mister jobben i oljenæringen er blant våre høyest utdannede og mest spesialiserte teknikere og ingeniører. Vårt forslag om å belønne miljøvennlige tiltak på norsk sokkel vil både gi økt aktivitet og flere arbeidsplasser innen næringen, kutte utslipp fra norsk sokkel på kort sikt og drive frem teknologiutvikling som på lang sikt kan bidra til renere energiutvinning i hele verden.

Per A. Thorbjørnsen
Per A. Thorbjørnsen (V), gruppeleder

Det er selvfølgelig dramatisk for de det gjelder, og Venstre mener vi har et politisk ansvar for å sørge for at folk har et alternativ når investeringsnivået på sokkelen går ned. Derfor har Venstre fremmet 14 krav til statsbudsjettet som skal bidra til at det skapes 50 000 nye, grønne arbeidsplasser i Norge. Et krafttak for å energiøkonomisere sokkelen er det første skrittet.

Den reduserte aktiviteten i oljebransjen gir tydelig økning i ledigheten i fylker hvor oljebransjen sysselsetter mange, og for yrkesgrupper som ingeniører og industriarbeidere. Blant ingeniører og ansatte innen IKT-fag har antall ledige steget med 61 prosent det siste året til 5.400 personer. Blant ingeniører og sivilingeniører har ledigheten økt med 143 prosent siden mai i fjor.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**