Servicekontor for gründere

Lokallagsleder Jim-André Stene, Foto: Anders Almås Rofstad

Venstre har løsningene for at det skal bli lettere å etablere næring i Melhus. Vi ønsker å etablere et servicekontor for næringslivet, som lokalisert på Rådhuset, der man kan komme innom uten å gjøre avtale først.

Her skal det finnes kunnskap og kompetanse om idé- og forretning- sutvikling, patent og varemerkeregistrering, ulike finansieringskilder og hvordan å bygge broer mellom investorer, næringsliv og andre parter som kan være til nytte for gründeren.

Servicekontoret skal også være en støtte for gründere i deres prosess med å bygge opp virksomheter. Venstre vil at kommunen skal legge særskilt vekt på etablering av bedrifter med fokus på miljø og klima.

Landbruk er kommunens største og viktigste næring. Melhus Venstre ønsker å videreutvikle identiteten som landbrukskommune og støtte aktører som satser på egne produkter.

Servicekontor for gründere i Melhus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**