Langsiktighet eller populisme

Ill: becksbeck @ Deviantart

Vi som styrer i Moss har bestemt oss for å styre langsiktig og ikke tenke kortsiktig etter innfallsmetoden. Det er alltid enkelt å stille spørsmål ved noe, uansett om man vet at det ligger langsiktige utredninger og helhetlige vurderinger bak. Det er alltid lettere å komme med enkle løsninger på vanskelige spørsmål og hoppe på gode ideer fremfor å forsvare det som allerede er utredet og som gir det «vanskelige» svaret.

Vår oppgave er likevel å stå ved det som vi mener er den riktige løsningen. Vi har flere eksempler på det i store saker som angår Moss sentrum. Det mest aktuelle eksempelet nå er Scene 2 og vårt vedtatte regionale kulturhus i Parkteatret/Samfunnssalen. Saken om regionalt kulturhus startet i forrige periode og endte til slutt med et enstemmig vedtak i bystyret i fjor.

Endelig var vi klare til å bygge et regionalt kulturhus, men så snudde AP, SV og Rødt. De fikk plutselig en ny ide og vil sette et regionalt kulturhus opp mot Verket scene. Dette framstår verken som helhetlig eller langsiktig. I fjor stemte SV og Rødt til og med for å starte ombyggingen av Parkteatret/Samfunnssalen allerede i år!

Nå sier Eirik Tveitens konklusjon i avisa alt: «Men Parkteatret med en scene 2 i Samfunnssalen, er ikke rett svar på behovet som mange av byens svært dyktige utøvende kulturarbeidere har etterspurt.» Det er jo nettopp det kulturlivet i Moss har vært med på å utrede og planlegge, og så påstår nå AP, SV og Rødt at det regionale kulturhuset ikke kan brukes!

For å si det rett ut: Det er Verket som ikke kan brukes som Scene 2 og å prøve å gjøre Verket til det, er å ødelegge både Verket og det regionale kulturhuset. Verket kan supplere et regionalt kulturhus med alt fra klubbscene til utendørsscene, men kan ikke inngå i det som er utredet som og tilfredsstiller kravene til et regionalt kulturhus.

Derfor lover vi at vi skal stå på for å gjennomføre det regionale kulturhuset i Parkteatret/Samfunnssalen dersom vi får fornyet tillit i høst. Så skal vi selvfølgelig være med å utvikle Peterson-området til både kultur, næring og boliger. Men vi blir ikke med på å legge ut snublestener for det vi har utredet og bestemt og som kulturlivet har etterspurt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**