Grønn Vekst i Bodø!

Rita Jakobsen

kronikk av Ida G. Johnsen, 1.kandidat Bodø Venstre – Min visjon, Bodø 2020:

Det er fantastisk å bo i en by som utvikler seg så raskt. Bodø er blitt en stor by, i ferd med å bli ny. Prosjektene står i kø og vi bobler over av framtidstro. Det kribler i meg når jeg tenker på mulighetene som ligger foran oss. Det er med skrekkblandet fryd jeg stiller på topp for Venstre i høstens valg, ydmyk over tilliten og ivrig etter å komme i gang.

Bodøs offisielle mål for 2030 er at vi skal bli 70 000 innbyggere. Det er bra. Jo flere Bodøværinger, jo bedre for framtida. Og for å komme dit må vi nødvendigvis vokse. Vi må skape flere arbeidsplasser, barnehageplasser, skoleplasser, sykehjemsplasser og lekeplasser. Samtidig har vi forpliktet oss til en politikk som skal redusere klimautslippene med 40% innen 2030. Heri ligger et stort ansvar. Å forene vekst med utslippskutt krever politisk vilje og ansvarlige politikere. Jeg ønsker å ta dette ansvaret, og vil fokusere på et overordnet mål for Bodø: Grønn Vekst.

Grønn Vekst betyr en bærekraftig forvaltning av våre ressurser, og økonomisk vekst i en klimanøytral økonomi. I Bodø må vi helt konkret legge til rette for nye, grønne arbeidsplasser. Det krever en aktiv og målrettet politikk som motiverer private innovatører til å satse. Vi må tiltrekke oss modige gründere og satse på IT og fremtidens løsninger.

Bodø må bli Akvakulturbyen. Fiskeri, oppdrett, alger, tare og alt annet i den blå åkeren er vår viktigste ressurs i nord. Bodø er strategisk plassert og kan bli et kraftsenter innenfor marine næringer. Her må vi være offensive og bygge et godt samarbeid mellom kommunen, UiN og næringslivet.

I tillegg til kompetanse, må vi sørge for å få på plass infrastruktur tilpasset en fornybar framtid. Vi må gjøre Bodø til et knutepunkt langs kysten for nye, utslippsfrie fartøy. Vi må rigge oss for framtida og gjøre oss attraktive for grønn næringsetablering.

Venstre vil generelt gjøre Bodø grønnere. Vi skal være en grønn gnist i ethvert saksfelt. Byutviklingen må gi kraft til det grønne skiftet. Vi vil ha et gjennomgående sykkelveinett, en aktiv og levende bykjerne, og ikke minst; grønne Rønvikjorder som folk bruker. Vi må for all del ikke bygge ned matjorda.

Venstre vil også gjøre Bodø rausere. Alle Bodøværinger skal ha mulighet til å leve gode liv. Men alle har ikke samme utgangspunkt. Derfor må vi prioritere mer til de som trenger det mest. Alle skal kunne gå i barnehage og SFO. De som har lavest inntekt skal betale mindre for dette enn de som har høy inntekt. Elevene i Bodøskolen skal ha gode og motiverte lærere. Systematisk etter- og videreutdanning er en nøkkel til det. Venstre vil gjøre psykisk helse til et satsingsområde i kommende periode. Bodø skal være en raus og inkluderende by, og vi må få på plass en helhetlig og systematisk mangfoldspolitikk i kommunen vår. Vi skal ha plass til alle.

Venstre vil dessuten gjøre Bodø mer liberal. Det betyr åpne dører i maktens korridorer. Formannskapsmøter må gjøres tilgjengelige på nett. Vi vil at saksgang og prosesser skal være lette å sette seg inn i og lette å ytre seg om. Vi setter folk foran systemer, og vil at kommunen skal være folkets ridder, ikke regelrytter. Vi ønsker mangfold og bredde og er skeptiske til det som konsentrerer og konserverer. Venstre sier heller ja enn nei, så lenge det ikke begrenser din eller andres frihet. Vi vil at Bodø også skal si ja, til gode initiativer og innovative borgere. Vi vil ha en åpen by.

De siste fire årene har Venstre erfart hvilke begrensninger en trang kommuneøkonomi legger på politikernes styringsmuligheter. Vi har også erfart hva det vil si å ha ansvar. Vi må være tydelige på hva vi faktisk kan levere, også når det er valgkamp. Ansvarlig økonomisk styring er kanskje ikke det mest visjonære en politiker kan løfte fram for sin bys framtid, men jeg gjør det likevel: Uten kontroll på økonomien kan vi nemlig skrinlegge enhver visjon etter valget.

Bodø går en lys framtid i møte dersom vi fremmer bærekraft og en ansvarlig økonomi. Jeg vil jobbe for at Bodøs fremtid skal baseres på Grønn Vekst og liberale verdier. Et vell av muligheter ligger foran oss. De er verken røde eller blå. De er grønne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**