Gjør Årstad grønnere

Foto: Francisco Munoz

Venstre vil gjøre Årstad grønnere. Vår øverste kandidat fra Årstad er Erlend Horn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Last ned hele Årstad-brosjyren vår her.

Ren luft på Danmarksplass

Det bør være en selvfølge at alle bergensere har trygg, ren luft å puste i. Dessverre er det fortsatt problemer med giftig luft i deler av byen vår. Venstre har fått gjennomslag for at det skal innføres køprising i 2016. Vi sier ja til lavutslippssoner, elbiler og tiltak som reduserer den unødvendige biltrafikken. Giftlokkene må bort fra Årstad.

Barnehage der du bor

Venstre vil jobbe for at alle som ønsker det, skal få tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor. Kort vei til barnehagen er god politikk for barna, for foreldrene og for miljøet. Mangel på barnehageplasser i rimelig nærhet til hjemmet er en stor utfordring i Årstad. Det vil vi gjøre noe med.

Bedre for myke trafikanter

Vi vil at flere bytter ut bil og buss med sykkel og gange. Det er bra for både miljøet, helsen og liv i sentrum. Milde vintre gjør byen godt egnet for sykling. Men da må Bergen prioritere flere sykkelveier, trygg sykkelparkering og mer tilrettelegging for dem som ønsker å sykle eller gå.

Bybanen dit du skal

Venstre vil bygge ut Bybanen til Haukeland, om Kronstad og til Mindemyren på vei til Fyllingsdalen. Bybanen er en drivkraft for grønn, bærekraftig byutvikling. En god baneløsning vil gi et bedre kollektivtilbud på tvers av Årstad bydel, samt knytte bydelen nærmere viktige arbeidsplasser i resten av byen.

En bydel for folk, ikke for biler

Venstre vil knytte Årstad sammen til en mer helhetlig, urban bydel. Vi vil utvikle Landåstorget, Danmarksplass, Sletten, Mindemyren osv. til levende, urbane byrom. Når Årstad skal bygges tettere og mer urbant, er det viktig å ta godt vare på parker, byfjellsgrensen og byfjellene.

Les hele programmet vårt her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**