Mitt «ønskeoppslag»

Idyll på Havfrua, Foto: Sandbakk

Leser med interesse «Avisa mi» på siste siden i avisa. Jeg skulle gjerne ha hatt et oppslag, men får nøye meg med et innlegg i stedet.

Dette er mitt «Ønskeoppslag» på første sida av avisa om få år:
Overskrift: Havfrua og Fættaskogen er blitt en perle ved Trondheimsfjorden.

Deretter et flott naturbilde fra yrende folkeliv på Havfrua.
I teksten under skulle det stått: Et samarbeid mellom Innherred kommune og mange frivillige, har gjort det mulig å ruste opp Havfrua, lage ny båthavn og gjort Fættaskogen til et fantastisk friluftsområde.

Videre skulle det stått: Etter at NorFraKalk har endret driftsform slik at støyen og støvet er blitt minimal og strenge rensekrav har ført til at kvikksølvutslipp og andre miljøgifter ikke lenger er et problem for miljøet, er området blitt et yndet utfartssted hvor svært mange nyter friluftslivet og badelivet i det fine sommerværet.

Jeg er redd vi ikke vil få et slikt oppslag. Med den politiske ledelsen vi har i kommunen synes det som det kun er industriutvidelse sørover som er viktig for Ap/KrF.

Hvorfor tenkes det ikke på bolyst, på grønne lunger ved fjorden og på kommende generasjoner som vi ønsker skal velge å bosette seg i vårt område?

Verdal har et industriområde som er et av de største i landet. Vi har et stort ledig areal nord for industriområdet som enda ikke er tatt i bruk. Dessuten mener svært mange at det bør være en klar grense mellom industrien og boligområder/landbruk. Det som er igjen av Fættaskogen er en slik naturlig grense.
Inntil Ørin nord kan tas i bruk må arealet på eksisterende industriområde utnyttes bedre. Eventuelt kan også nyetableringer i vårt felles bo- og arbeidsområde på Innherred, skje i våre nabokommuner som har ledig areal.

Det gleder meg å se at ordførerkandidaten fra SP i avisen den 7. juli har en klar oppfatning av disse spørsmålene. Dersom vi skulle få ny politisk ledelse i kommunen etter valget, er det fortsatt håp for grønne verdier.

Brita Kleven Thorsvik, 1. kandidat Verdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**