6. kandidat Grethe Dyrstad

Foto: Ole Alexander Kirknes

Grethe Elisabeth Dyrstad (54) står på sjetteplassen på Verdal Venstre sin liste til høstens kommunevalg.

Grethe bor på Trones og er lærer på Verdalsøra Ungdomsskole. For henne er politikk omfattende og berikende, og det er mange saker i lokalpolitikken som engasjerer Grethe, men hun velger å ha hovedfokus på miljøvern. Natur og miljø har stor betydning for oss i mange sammenhenger, og er grunnleggende for vår eksistens.

For Grethe er det soleklart at om vi ikke tar vare på naturen og miljøet vårt, vil det gi store konsekvenser for både vår egen og fremtidige generasjoner. Hun mener også alle har rett til miljømessige trygge omgivelser, og vi i Venstre setter folk først. Grethe er ikke imot industri, men mener at vi kan ikke tenke industri eller miljø og naturvern lengre, vi må greie å tenke begge deler, vi er tross alt en del av resten av verden.

Det er mange av innbyggerne som bruker vår flotte natur flittig og det mener hun bør ivaretaes og stimuleres med et politisk engasjement. Det er mye fokus på kultur og industri i bygda vår, og det synes hun er flott, men med å legge til natur kunne vi ha fått en større og mer omfattende helhet. Tenk dere: kultur, natur og industri, det synes Grethe klinger fint.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**