Frosta Venstre – Folk først

Foto: Stig Morten Skjæran

En stemme til Frosta Venstre i årets kommunevalg skal være din garanti for at det sitter representanter i kommunestyret på Frosta som setter folket først.

Vår visjon er: ingen grupper i frostasamfunnet blir glemt noensinne, noe steds.

Et fokus det alltid har vært viktig å ha, men kanskje spesielt viktig nå i den kommende 4 års perioden.

Det er ingen tvil om at vi står ovenfor store utfordringer. Det gjelder både etablering av Helsehus på Frosta, kommuneøkonomien vår, kommunereform med mere.

Vi vil nok møte mye informasjon og frustrasjon spesielt rundt kommunereformen. Da er det viktig å ikke glemme at bak hver utfordring, finnes det en rekke fantastiske muligheter. Muligheter til å skape et enda bedre Frosta.

Selv om vi står ovenfor mange spennende utfordringer fremover, er vi sikre på at om vi klarer å få med oss flertallet i kommunestyret på Frosta inn i dette perspektivet, kan vi ikke trå feil.

Godt valg.

Valgprogram FrostaVenstre 2015-2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**