Kultur Idrett og Friluftsliv

Foto: Per Harald Olsen

Frosta Venstre er for et mangfold i fritidstilbud som gir økt livskvalitet og trivsel, slik at alle innbyggere kan finne aktiviteter som passer sine interesser og forutsetninger. Kommunen skal bidra til å skape møteplasser og legge til rette for at innbyggerne på Frosta kan få utløp for frivillig innsats for fellesskapet.

Frosta Venstre vil:

 • Frosta Venstre ønsker å øke kulturbudsjettet slik at det totalt lander på 1% av kommunens totalbudsjett.
 • Frosta Venstre ønsker at Magnushallen videreutvikles.
 • Frosta Venstre ønsker å sikre at frivillige lag og foreninger på Frosta kan leie kommunale lokaler til svært rimelige priser, frivillige lag og foreninger som arrangerer aktiviteter for barn opp til 16 år skal kunne låne kommunale lokaler kostnadsfritt.
 • Frosta Venstre ønsker å arbeide for rusfrie møteplasser for ungdommen på Frosta, og ungdomsklubben må være en del av dette tilbudet.
  17. mai tog Frosta
  17. mai tog Frosta

   

   

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**