3. kandidat Atle Busch

Foto: Fotograf Hattrem

Atle Busch (54) er Venstres 3. kandidat ved høstens kommunevalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Atle Busch (54) arbeider som HR-rådgiver i Helse Nord-Trøndelag. Han har militær bakgrunn, og tok en masterutdanning innen kunnskapsledelse da han arbeidet ved HiNT. Han er enslig, har en sønn og bor på Bruborg, Levanger. Atle Busch er spesielt opptatt av skole og oppvekst, miljøsaker og bolyst i Levanger.

Skole og oppvekst: Venstre vil ha økt kvaliteten i skolen. Elevene skal gis gode muligheter til å utvikle sine evner og sin personlighet i en skole med lærere som er kompetente og gode rollemodeller. Skole-hjemsamarbeidet er avgjørende for å lykkes med å utvikle elevenes læringsmiljø. Den nye ungdomskolen i Levanger var nødvendig for at Frol OS ikke skulle bli en for stor skole – nå kan Frol bli en god barneskole tilpasset barn, og vi får en ny ungdomsskole der det ligger til rette for at ungdommene våre skal få et godt læringsmiljø inne og ute tilpasset deres behov.

Miljøsaker: Venstre ønsker at Levanger skal være i front i Nord-Trøndelag når det gjelder å bli klimanøytralt. Det innebærer en satsing på bærekraftige løsninger innen energitilførsel og energibruk. Nye teknologiske løsninger åpner for mange muligheter, men vi må bli flinkere til å ta dem i bruk. Her trenger vi tilførsel av kunnskap om mulighetene, og vilje og mot til å gjøre annerledes enn vi gjør det i dag. Hva kan vi for eksempel få til ved å bruke tak på kommunale bygg til energi- og matproduksjon?

Bolyst i Levanger: Venstre mener Levanger er en god kommune å bo i, og at den har muligheter i seg til å bli enda bedre. Å styrke samarbeidet mellom HUNT Forskningssenter/NTNU, HiNT Røstad, Sykehuset Levanger og lokalt næringsliv, vil gi Levanger og Innherred helt unike muligheter til å være i front på flere områder innen skole, helse, innovasjon og forskning. Å legge godt til rette for at den den enkelte kan ta vare på egen fysiske og psykiske helse gjennom organisert og uorganisert aktivitet i alle livets faser er en god samfunnsmessig investering. Her har vi gode muligheter til å forbedre for eksempel ved å lage gode turstier, bedre gang- og sykkelveger, økt samarbeid mellom institusjoner og frivillige organisasjoner, og få mer av den motoriserte trafikken ut av sentrum. Ved å satse mer på å utvikle også grendene i Levanger vil bolysten i kommunen vår øke. Innbyggere fra ulike deler av verden blir stadig mer synlige i bybildet vårt. De er med på å gjøre Levanger mer spennende og attraktiv, og vi må se mulighetene god integrering gir samfunnet vårt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**