Scene 2 i regionalt kulturhus

Ung kultur på Volt på Lørenskog Hus, Foto: privat

En flytting av Scene 2 vil ødelegge både det regionale kulturhuset og Verket. Det er nå kun Ap og Rødt som løper fra sine tidligere vedtak om å bygge Scene 2 i Samfunnssalen.

Hvorfor er en flytting så problematisk? Fordi prosjektet om regionalt kulturhus er ferdig utredet og ligger klart til å gjennomføres. I juni bestemte bystyret gjennom handlingsplanen at det skal stå ferdig innen 2019. I fjor bestemte et enstemmig bystyre at det skal bygges i Parkteatret og Samfunnshuset. Rødt støttet til og med et forslag om å begynne å bygge allerede i år.

Dersom vi skal unngå å stenge hele kulturhuset mens vi bygger det ut, må Scene 2 bygges først slik at vi har en scene mens Parkteatret totalrenoveres. Vi må ha et sted for APPLAUS, Teaterkråkene og andre lokale tilbud mens vi bygger ut.

Skulle alternativer vært vurdert, måtte de ha blitt foreslått da forprosjektet ble gjennomført, eller i det minste da prosjektet ble vedtatt i fjor. Nå er prosjektet kommet så langt at alternativer måtte vært ferdig utredet og kalkulert for å få det med i høstens budsjettbehandling.

Hvorfor skal Scene 2 ligge i Samfunnssalen? Det er flere grunner til det men de viktigste er samordning, drift og bruksområder. Når det regionale kulturhuset blir liggende i “Kulturkvartalet” rundt Kirkeparken blir det ett samlet hus med alle de muligheter det gir for samordning, felles øvings- og lagringslokaler og samlet organisering.

Det vil også være kommunen som sitter med kontroll over eierskap og utvikling av kulturhuset. Det vil være et firma som drifter og kommunen som har ansvar for eiendommen og dermed trenger man ikke forholde seg til to forskjellige eierstrukturer når man skal drive kulturhuset.

Scene 2 skal være for et smalere publikum enn hovedscenen i Parkteatret. Det betyr andre typer oppsettinger og mindre “kommersielle” aktiviteter som kan gi inntektsoverskudd. Det er derfor en mer ideell scene for det frivillige kulturlivet med mindre oppsettinger. Samtidig er det en viktig grunn at det lokale kulturlivet ut over de store kommersielle oppsettingene har et sted som tjener disse for øving og lagring av utstyr.

Andre store utescener som Nesparken og Verket og klubbscener som House of Foundation og Verket kan utfylle dette. En flytting av Scene 2 til Verket kan derimot ødelegge det totaltilbudet og svekke de funksjonene som det er mulighet for med det vedtaket som ble enstemmig fattet i bystyret i fjor.

Venstre og dagens styringsflertall har gjennom vedtatt handlingsplan, forpliktet oss til å bygge det regionale kulturhuset i Parkteatret/Samfunnshuset innen 2019. Vi ønsker innbyggernes tillit til å gjennomføre det løftet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**