2. kandidat Ann Helen Skaanes

Foto: Fotograf Hattrem
Ann Helen Skaanes (23) er født og oppvokst på Skånes i Levanger, men bor for tiden i Oslo der hun jobber som generalsekretær i Unge Venstre, Venstres ungdomsparti. Tidligere har hun studert på Levanger videregående skole, vært aktiv i skolepolitikken i fylket, og sittet et år i sentralstyret i Elevorganisasjonen.
Ann Helen er spesielt opptatt av skole, psykisk helse, samt miljø og et bærekraftig landbruk.

Skole: Alle elever fortjener en god lærer og et godt fysisk og psykisk skolemiljø. Det å finne ut tidlig hva man interesserer seg for faglig er viktig for å kunne legge opp skoleløpet sitt som man vil. Flere valgfag og muligheter til å prøve andre læringsmetoder er et godt virkemiddel for at flere skal fullføre skolegangen sin.

Psykisk helse: Kommunens lavterskeltilbud innen rus og psykiatri må videreføres, og vi må få flere helsesøstre inn i skolen. Forebyggende arbeid og individuell tilrettelegging for barn og unge må prioriteres.

Bærekraftig landbruk: Levanger er en av landets største landbrukskommuner, og primærnæringene kommer til å stå sterkt også i årene fremover. For Levanger Venstre er det viktig å ivareta jordvernet for å sikre mulighetene for matproduksjonen på kort og lang sikt, og under ulike forhold.

Miljø: Det skal være enkelt og miljøvennlig å bevege seg rundt omkring i kommunen vår. Flere gang- og sykkelveier til og fra samlingssteder må prioriteres. Det er viktig for miljøet og dermed også innbyggerne at man skal kunne velge det mest miljøvennlige alternativet. Et annet tiltak for å gjøre Levanger bedre på miljø er å benytte seg av biogass i offentlige transportmidler. Et mål må være at innbyggerne i Levanger er stolte av det kommunen gjør for klimaet.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**