God styring gir best utvikling

Venstre vil ha mer liv i byen!

Handel er utvikling sier Frp. Ja, det er det. Men uten mål og retning kan denne utviklingen bli negativ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstre har et klart mål om å skape et mer levende Horten Sentrum. En sterk handelsnæring er en forutsetning for dette. Handelsvirksomhet trekker folk. Folk skaper liv. Liv vil tiltrekke flere folk. Flere folk gir grunnlag for mer handelsvirksomhet.

Et av de viktigste grepene for å holde liv i sentrumshandelen er å begrense utbygging av konkurrerende sentre i utkanten. I Drammen har politikerne vært alt for slepphendte med å godkjenne etableringen av kjøpesentra i utenfor byen. Det er nå blitt ett stort problem for byen og handelen i sentrum sliter. Frp hevder de har et mål om å styrke Horten sentrum. Det blir for meg meningsløst å ha et slikt mål dersom man samtidig vil si ja til alle enkelttiltak- på tross av de sender utviklingen gradvis i feil retning.

På 90-tallet opplevde Horten en sterk handelslekkasje til Tønsberg. I dag er denne kraftig redusert. Nå vokser faktisk sentrumshandelen i Horten mer enn i øvrige byer i Vestfold. Utviklingen i Horten sentrum har vært formidabel takket være riktige politiske prioriteringer og en dyktig handelsnæring. Det er uhyre viktig at vi nå fortsetter å arbeide målrettet og langsiktig.

Noe handel bør det være også utenfor sentrum. Plasskrevende handel som bil/ møbler egner seg godt utenfor sentrumskjernen, men gjerne så tett på som mulig. Det vi må unngå er at det etableres komplette og direkte konkurrerende handelsdestinasjoner andre steder i kommunen. Vi må også være veldig restriktive med dagligvarehandelsetablering mellom de etablerte kommunesentraene, der det bor få folk.

Tydelig langsiktig politisk engasjement og ledelse er avgjørende for ønsket utvikling. Det blir for enkelt av Frp å overlate styringen til markedskreftene og så håpe på at serien enkeltinitiativer over tid leverer i henhold til mål. Det er politikeres jobb å se helheten og styre den overordnede utviklingen til beste for kommunen. Næringen er ekspertene på å gripe mulighetene dette handlingsrommet gir. Dette samspillet gir den beste utviklingen for Horten.

Horten Pernille Bruun-Lie Pernille D. Bruun-Lie

2. kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**