Vil bygge moderne sykkelparkering på Røstad

Foto: Fotograf Hattrem

Venstres ordførerkandidat, Karl M. Buchholdt, mener at et nytt og moderne sykkelparkeringsanlegg også bør bygges på Røstad. –Etter at Sykehuset Levanger offentliggjorde sine planer om å bygge en moderne sykkelparkering, må vi på plass en tilsvarede løsning på nordsiden av byen, sier Buchholdt. -Det vil være et løft for miljøet, studentmiljøet og være et viktig bidrag i arbeidet med å gjøre Levanger til en attraktiv studentby, sier Buchholdt. -En moderne og tidsriktig byutvikling krever mer enn en næringsrettet byutviklingsstrategi. Den krever like mye tilrettelegging av miljømessige transportformer og bedre trafikkløsninger, og sykkel er noe vi i større grad bør tilrettelegge for i bykjernen, sier Buchholdt.

Det var nettutgaven av Innherred som først omtalte Sykehuset Levangers planer om å bygge en ny sykkelparkering ved den gamle hovedinngangen på sykehuset. Parkeringen blir bestående av et stålbygg som krever adgangskort for å komme inn i. Kostnaden blir på cirka en million kroner. Buchholdt vil ha på plass en slik løsning på Røstad også: – Et alternativ kan være at kommunen inngår et spleiselag med HiNT / Statsbygg for å få på plass en slik løsning på Røstad, sier Buchholdt. Han mener at Levanger kommune godt kan bidra med noen kroner: – I dag er gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum så stor at alle umiddelbare tiltak som kan avhjelpe denne i forhold til alternative transportmidler viktige, sier Buchholdt.

Han mener at fordelene med å legge til rette for sikre sykkelparkeringer ved byens to store arbeidsplasser vil være betydelige: -Fordelene med å få på plass en tilsvarende ordning på Røstad vil være store, og vil representere et betydelig løft for Levanger både som sykkelby og studentby, samtidig vil det være et betydelig løft for miljøet, sier Buchholdt. – Venstre har som mål å gjøre Levanger klimanøytralt innen 2022, og det krever en langt mer offensiv politikk for å stimulere til bruk av sykkel, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**