5. kandidat Abdellatif Aouichaoui

Foto: Ole Alexander Kirknes

Abdellatif Ben Abdallah Aouichaoui (41) står på femteplassen til Verdal Venstre sin liste ved høstens kommunevalg.

Abdellatif er 41 år gammel , gift og har to barn. Han studerer til å bli sosionom ved Høyskolen i Sør-Trøndelag.

Viktige saker for Abdellatif er god kvalitet i skolen. Å satse på skolen og læreren er viktig for han og han mener også at en god satsing på skolen vil gi elevene muligheten til å utnytte sine evner fullt ut. Abdellatif mener at for å få til en god kvalitet i skolen er man avhengig av gode og motiverte lærere og skoleledere som tør å satse.

Ungdomshus og flere idrettsanlegg/haller er viktig for ungdommer i nærmiljøet for å bruke deres fritid på noe positivt. Abdellatif er opptatt av at Verdal bli et fint og trygt bosted for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**