Engasjement og deltakelse

Åpenhet. Stå i første rekke for lokaldemokrati, åpenhet og offentlighet. Vi skal bidra til at vi får et folkestyre som vektlegger kommunestyret som øverste organ og hvor politikerne i større grad deltar i prosessene før avgjørelser blir tatt. Vi ønsker at Formannskap, og de ulike komiteene skal være politiske verksted hvor de gode løsningene blir formulert.

Ungdom. At ungdom får økt medbestemmelse gjennom kommunens ungdomsråd.

Flyktninger. Verdal kommune bør opprettholde sin bosetting av flyktninger pga internasjonalt ansvar og berikelse av Verdalssamfunnet.

Integreringskoordinator. Integreringskoordinator og miljøarbeidere må på plass for aktivt å veilede flyktninger inn samfunnet (f.eks. deltakelse i miljø- og fritidsaktiviteter).

Praksisplasser. Verdal kommune som arbeidsgiver bør være i front når det gjelder å tilby praksisplasser til flykninger.

Stekke café bør opprettholdes. Drives vesentlig av praksisplasser for flyktninger. Er også godkjent som lærling bedrift. Positivt tiltak for beboere så vel som for integrering.

Kommunereform. Vi er positive til en debatt om sammenslåing, eller andre former for samarbeid. Vi vil bygge videre på det samarbeidet vi har hatt med Levanger i samkommunen, evt. sammen med andre nabokommuner. Det er viktig at innbyggerne får omfattende og god informasjon før avgjørelsen om evt. kommunesammenslåing tas. Spesielt er det viktig at ungdommen trekkes med i prosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**