Kultur

SNK/Tindved. Venstre er positiv til videre utvikling av Stiklestad nasjonale kultursenter og Tindved kulturhage.

Teater. Kommunen må bidra til å videreutvikle teatermiljøet og bidra til at alle grupper kan integreres i teateraktiviteter.

Idrett. Gi idretten rammevilkår for økt aktivitet slik at alle kan få delta i fysisk aktivitet og utvikle sine ferdigheter. Det bør være et mål at alle barn og unge kan bruke alle idrettsanlegg gratis. Idrettsanlegg bør i størst mulig grad være et sambruk mellom ulike aktiviteter.

Kulturskolen. Venstre ønsker å opprettholde kulturskolen på minimum dagens nivå slik at flest mulig barn og ungdom får et godt tilbud og anledning til å utvikle sine evner.

Ungdommens hus. Utvikle et Ungdommens hus i sentrum hvor tilbudet i kinokjelleren kan få plass samt en markert utvidelse av aktivitetstilbud.

Frivilligheten. Lag og organisasjoner driver et stort og viktig arbeid som bidrar til trivsel og en bedre helse for innbyggerne. Kommunen må gjennom kulturkontoret bistå og oppmuntre frivilligheten både gjennom råd og veiledning, men også gjennom tilskudd til aktiviteter.

Aktivitetssenter for eldre. Kommunen må i samarbeid med frivilligheten stå i bresjen for etablering av et senter med ulike aktiviteter for eldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**