Æres den som æres bør

Brita Kleven Thorsvik, Foto: Ole Alexander Kirknes

I et innlegg i avisa den 11. juli har Kristin Hildrum (Ap) et innlegg hvor hun oppsummerer hva som er gjennomført i siste periode og hva Arbeiderpartiet har vært med på å muliggjøre.

For det første er hele kommunestyret i Verdal enig i at vi må fokusere på tiltak som fremmer folkehelsa. Det er administrasjonen som skal ha ros for arbeidet som har muliggjort at Ørmelen bo- og helsetun er blitt sertifisert som livsgledesykehjem. Noe hele kommunestyret har sluttet opp om.

Videre nevnes det at tiltaket «Gått vaksin – trygg alderdom» er gjennomført. Hun «glemmer» å nevne at dette ble foreslått av Venstre ved flere budsjettbehandlinger og nedstemt av bl.a. Ap. Heldigvis fikk vi endelig et enstemmig vedtak om å sette i verk det vi kalte Helsestasjon for eldre, men som nå heter «Gått vaksin».

Øvrige tiltak som nevnes er Utprøving av velferdsteknologi i hjemmetjenesten og institusjonstjenesten og etablering av Frisklivssentral. Dette er også tiltak som er foreslått og gjennomført av våre dyktige fagfolk, med enstemmig støtte fra kommunestyret.

Innlegget er informativt mht. hva administrasjonen har utredet og hva tiltakene innebærer, men det er ikke noe en spesielt kan takke Arbeiderpartiet for, slik innlegget gir inntrykk av.

Det er ikke i denne sektoren vi har hatt de store forskjellene mellom de politiske partiene. Om økonomien blir dårligere i neste periode vil prioriteringene bli vanskeligere, og vi vil også innenfor tiltak som er viktig for folkehelsa, kunne få store motsetninger. Da betyr det mye hvem som sitter i kommunestyret og hvordan partiene vil prioritere.

Brita Kleven Thorsvik, 1. kandidat Verdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**