Leserinnlegg: Vigsel og kirkevalg

Tjølling kirke, Foto: Venstre

Høstens kirkevalg har fått litt oppmerksomhet. Det stilles alternativ liste i 9 av 11 bispedømmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jeg liker utviklingen. Dette inviterer de som står på listene til i større grad å uttrykke seg offentlig om sine holdninger og meninger om utvikling av kirka. Kanskje dette også øker interessen for å stemme. Tidligere har det for meg vært et valg halvt i blinde, der jeg i første rekke har sett på kandidatenes alder, uten at det å stemme på den yngste er noen garanti for at kirken utvikler seg i en retning som speiler et moderne samfunn.

Åpen folkekirke stiller alternative lister og ønsker å være et alternativ til Den norske kirkes egne nominerte. De ønsker å stå for en bred og åpen kirke, som det går fram av deres valgprogram. Mest oppmerksomhet har de fått for sin mening om at likekjønnede par skal få gifte seg i kirken på lik linje med andre. Kirkemøtet sa i fjor nei til både homofil vigsel i kirken og forbønn for homofile som har giftet seg borgerlig.

Venstre vil at staten, og ikke trossamfunnene, skal stå for den juridiske delen av ekteskapsinngåelsen. Venstre vil at den formelle, juridiske delen av vigselen skal gjøres av staten for alle. Det vil si at alle som ønsker å gifte seg må gjøre det i tinghuset eller et offentlig kontor. Så kan tros- og livssynssamfunnene ta seg av det seremonielle etterpå. Dette er det åpent for også i dag. Prester og trossamfunn som ikke ønsker å velsigne kjærlighet uavhengig av kjønn kan gå i seg selv.

Godt kirkevalg!

Terje Kongsrud
Lillehammer Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**