Ordførerkandidat Karl M. Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Karl Meinert Buchholdt (36) er Venstres ordførerkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Karl M. Buchholdt (36) kommer fra Ronglan og er utdannet lektor med norsk og historie som fag. Han er spesielt opptatt av at Levanger skal være en god vertskommune for næringslivet, at kommunen skal ha en bedre eldreomsorg og å legge bedre til rette for utvikling i by og bygd.

Innherreds beste vertskommune for næringslivet: Levanger skal utvikles til å bli Innherreds beste vertskommune for næringslivet. Dette vil Venstre oppnå gjennom å utvikle konkurransedyktige næringsarealer for et mangfoldig næringsliv i hele kommunen, økt satsning på Fiborgtangen Næringspark, en sterkere turistsatsning og en økt satsning på det unike filmmiljøet som har utviklet seg i tilknytning til Filmfabrikken på Røstad. Eksisterende næringsliv må sikres gode og stabile rammevilkår, samt veinettet må forbedres.

En god og verdig eldreomsorg: Levanger skal ha en god og verdig eldreomsorg. Dette vil Venstre oppnå gjennom å ansette flere sykehjemsleger, samt gjennom å bekjempe uønsket deltid i helsesektoren. Kompetansehevende tiltak i helsesektoren må styrkes og dagtilbudet for eldre må økes.

Utvikling av Levanger sentrum: Levanger må ha en økt satsning på byutvikling gjennom en næringsrettet byutviklingsstrategi, økt tilretteleggelse av miljømessige transportformer, en sterkere kulturell infrastruktur og å tilrettelegge boliger for ulike typer mennesker. Venstre vil videreutvikle en ny bydel på havna, Den nye trehusbyen, hvor treverk er det dominerende bygningsmaterialet.

Sats på bygdene: Levanger må satse mer på å utvikle infrastrukturen på landsbygda. Venstre vil styrke den kommunale veiledningstjenesten for landbruket, øke bevilgningene til vedlikehold av kommuneveiene og utvikle boligområder i alle deler av kommunen. Kulturminnevernet i tilknytning til bevaringsverdige bygninger på landsbygda må styrkes og bredbåndsnettet i grendene må bygges videre ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**