Venstre tydelig i sykehussaken

Foto: Hanne Larsen, Altaposten

Venstre gikk i løpet av få dager fra å være en enslig svale til nå tilsynelatende å ha et samlet Alta bak seg i sykehuskravet. Det understreker viktigheten av å være tydelig. Altas befolkning trenger et sykehus med fødeavdeling og akuttmottak, med tilstedeværende spesialister, et bedre røntgentilbud med MR/CT røntgen og et bedre tilbud for kronisk syke barn.

Ca 250 mill vil Finnmarkssykehuset bruke på å bygge ut spesialisthelsetjenestene i Alta. 2 milliarder koster det å bygge et sykehus. Alta “nærsykehus” kaller helseforetaket utbyggingen i Alta, men avviser at dette skal inneholde sykehusfunksjoner de selv for noen år siden har definert som del av et nærsykehus. Kriteriene for å få lov til å føde på en fødestue er blitt strengere enn de var før, noe som ikke tilsier at antallet kvinner som føder i Alta vil øke merkbart. Alle vet at Alta har flest antall fødende, pluss omland har vi nesten 50% av fødslene i fylket. Alt for mange gravide kvinner opplever å måtte reise i høygravid tilstand frem og tilbake til Hammerfest sykehus for kontroll, istedenfor at ekspertene befinner seg i Alta. Alle som bor i Alta vet at åpningstidene på røntgen ikke er gode nok – det skulle vært et døgnåpent tilbud. Og alle vet at risikoen for at alvorlige hendelser skjer, øker med antallet innbyggere i en by – og med det økende antall eldre i årene fremover. Likevel vil ikke Finnmarkssykehuset investere i en CT-røntgen i Alta, noe som kan redde liv når minuttene teller ved feks et hjerneslag.

Veien til et sykehus går via en utredning av sykehus i Alta, og dette må ses i sammenheng med sykehusstrukturen i Vest-Finnmark og den nye nasjonale sykehusplanen som Stortinget skal vedta i høst. Vi trenger partier og politikere som er tydelige i kravet om et sykehus i Alta.

Vi trenger partier som Venstre som er tydelige.

 

Les Altapostens leder

Trine Skei Grande støtter krav om utredning: http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article11379479.ece

Hareide møtes med krav: http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article11434665.ece

Leserinnlegg av K.Thomassen: http://www.altaposten.no/meninger/article11422076.ece

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**