Leserinnlegg: Vyer for idretten

Terje Rønning
Foto: Silje Rindal

GD skriver i sin leder den 29. juli at Venstres toppkandidat til valget mangler store nok mål for idretten i Lillehammer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jeg blir sitert på at jeg mener vi er i ferd med å bomme med Idrettens Hus etter at daglig leder i Lillehammer Skiklubb, Britt Pettersen har sagt at Lillehammer Skiklubb ikke har råd til å leie lokaler der.

GD velger altså å kritisere meg for manglende framdrift med Idrettens Hus. Jeg tør påstå at jeg de siste tre periodene har vært den mest aktive politikeren i Lillehammer for å bedre idrettens betingelser. Men har samtidig vært kritisk til arrangement som ikke kan stå på egne ben.

Jeg har i formannskapet vært med på å gi rådmann og ordfører i fullmakt til å forhandle med fylkeskommunen om kjøp av Mesna videregående skole. Forutsetningene den gang var at Aktivklinikken, NTG, Oppland idrettskrets, NHF region innlandet og Birkebeiner-arrangørene skulle inn. Lokalidretten var ikke tenkt noe bærende rolle i huset. Jeg mener uansett at Lillehammer kommune må sikre seg denne eiendommen som ligger i Olympiaparken. Noe annet vil etter mitt syn være feil.

Jeg har ment siden denne saken kom opp første gangen at lokalidretten ikke kan finansiere Idrettens Hus, – det har de ikke økonomi til. De må, som Brit Pettersen sier, prioritere å bruke sine begrensede midler på den aktive idretten.

Men om GD mener at det skal bli et hus for f. eks Oppland idrettskrets, NHF region innlandet, Legacysenter og for de store arrangørene i Lillehammer, – da er vi helt på linje. Lokalidretten må så få et tilbud om en leie som er så lav at de har mulighet til å bruke huset om de ønsker det. NTG er en selvsagt leietager og selve grunnpilaren i huset. For Lillehammer er dette en unik mulighet til å samle den delen av idretten som har de store arrangementene under ett tak.

De første som nå må på banen er Lillehammer idrettsråd. De er valgt til å snakke den lokale idretten sin sak i disse spørsmålene opp mot kommunen. Idrettens Hus må, som jeg sa, forankres der. Så kan vi jobbe videre, til beste for Lillehammer, både som idrettsby og som arrangørby. Jeg mangler ikke vyer og tanker for dette, men kommunen har også mange andre uløste oppgaver og det er vår oppgave å prioritere riktig og ikke bare bruke penger ukritisk.

 

Terje Rønning,

ordførerkandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**