Politisk regnskap 2011-2015

Maria Serafia Fjellstad og Jan Fjellstad, Foto: Martin Kaarby

Det er tid for nytt kommunestyrevalg. I tillegg til vår politikk for de kommende fire årene, er det også viktige å vise fram hva vi har fått til de forrige fire årene. I et kommunestyre på 37 har Venstre 2 representanter; vi har varaordfører, plass i Formannskapet og et medlem i Helse- og omsorgskomiteen. Utfra taletid, synlighet og gjennomslag har Venstres velgere fått mye igjen for stemmene sine! Her er vårt politiske regnskap for 2011-2015: Politisk_regnskap_2011_2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**