Viktig å redusere mengden husholdningsavfall

Bjorn
Innlegg på trykk i Haugesunds Avis.
Ny statistikk fra SSB viser at hver nordmann i snitt i 2014 kastet 438 kg husholdningsavfall,
noe som er en fordobling på 20 år. Hver femte handlepose med mat vi kommer hjem med,
går i søppelet. I følge det europeiske miljøbyrået er det å redusere avfallsproduksjon viktig
for å redusere miljøvirkningene av avfall. Haugesund enstre ønsker et samfunn hvor vi tar
ansvar for miljøet gjennom miljøvennlige løsninger.
I dag har de fleste husstander i Haugesund standard dunker på 140 liter. Man betaler det
samme om dunkene er fulle eller halvfulle når de tømmes. En slik ordning vil i liten grad
stimulere til reduksjon i avfallsproduksjonen. Ønsker man reduksjon, kan man se til
Nederland. Der betaler man for mengden avfall man kaster, gjennom to forskjellige
ordninger. Dunker som har innebygd chip som inneholder en kode som registrerer mengden
husholdningsavfall når disse tømmes. Der hvor det er underjordiske avfallssystemer, bruker
man et personlig kort for å registrere mengden husholdningsavfall. En slik ordning premierer
abonnenter som bidrar til å redusere avfallsmengden, slik enstre ønsker.
Utslippene av klimagasser forsetter å øke i Norge. Dette er alvorlig. Klimaproblemene er
globale, men skal vi løse dem, må vi også handle lokalt. Å satse på avfallsforebygging er en
av flere løsninger på klimaproblemene. Haugesund enstre ønsker å utvikle byen vår
gjennom å satse på en grønn, miljøvennlig, moderne og bærekraftig by. Å satse på
avfallsforebygging vil være et steg i denne retningen.
Bjørn Gunnar Husby
Listekandidat for Haugesund Venstre.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**