Sats på kompetansemiljøene

Egil Haugbjørg, Gruppeleder for Venstre Fylkestinget Nord Trøndelag, Foto: Privat

Egil Haugbjørg, Nord-Trøndelag Venstres andrekandidat og Meråker Venstres ordførerkandidat er bekymret over svekkelsen av fylkets kompetansemiljøer i den videregående skolen. Les hans innlegg i Stjørdalens Blad (30.07.15) her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 

DET ARBEIDES med tanker om å redusere utgiftene til de videregående skolene i Nord-Trøndelag p.g.a. redusert elevtall i årene framover og lavere statlige overføringer til fylkeskommunen.

Etter min og Venstres mening er det helt feil å gå til disse dramatiske skrittene.

Da fylkestinget vedtok strukturen for de videregående skolene, pekte men på den betydning disse skolene har i de forskjellige regionene. De har blitt og skal være kompetansesentra ute i regionene i den omforming av lokalsamfunnene som vi nå står overfor.

De videregående skolene har opparbeidet stor kompetanse basert på lokale, regionale og landsdekkende behov og ønsker. Oppbygging av disse kompetansemiljøene har tatt tid, og vi må ikke, på grunn av kortsiktig innstramming i fylkesøkonomien, ødelegge disse miljøene.

JEG TROR alle de politiske partiene i Nord-Trøndelag er enige om at vi må forsterke kompetansen blant våre oppvoksende barn og unge for å gjøre våre kommuner og vårt fylke bedre rustet i kampen for bosetting og nye næringer.

Jeg vil her skyte inn at det er like viktig å gi ungdommen vår tru på framtida, og vi må skape miljøer og opplevelser som gjør at de vil slå seg ned her og bidra til å videreutvikle våre kommuner og vår region.

Det er meget viktig å legge til rette for et bredt tilbud som ivaretar de unges ønsker for et godt liv for seg og sine.

ALT FOR mange unge slutter i den videregående skolen før de har fått fullført løpet, og det er et kraftig signal til oss politikere om å legge bedre til rette for trivsel.

Mange yrkesfag er blitt for teoretiske, og det skapes for stor avstand mellom næringslivet og elever som vil ta en praktisk yrkesutdanning.

Elevene ser ikke sammenhengen mellom det teoretiske lærestoffet og de forventninger de hadde da de søkte seg inn i den videregående skolen.

Mange sliter også med å skaffe seg lærlingeplass når den 2-årige skolegangen i videregående er over. Kanskje bør vi skape tilbud som gir en enda større andel elever storparten av opplæringa ute i en bedrift hvor de gjennom praksis ser hva slags kunnskap de bør tilegne seg.

UTDANNING OG fagkompetanse er og vil bli svært viktig i framtida; især i vårt fylke, og vi som representerer Venstre, vil ikke være med på en svekkelse av tilbudene i årene framover.
Etter vår mening er reduksjoner i de grunnleggende skoletilbudene i fylket helt feil og gal.

Venstre mener også at fylkeskommunen skal bestå, og at en av hovedoppgavene blir å legge til rette for et framtidsrettet og godt videregående skoletilbud for alle.

Som 1.kandidat for Venstre i Meråker er det også naturlig for meg å be fylkespolitikerne tenke seg godt om før de svekker idrettstilbudene ved Meråker videregående skole.

Denne skolen har opparbeidet seg ry som går langt ut over Norges grenser. Den har skapt et idrettsmiljø hvor skiidrettsinteressert ungdom fra hele landet, og i noen tilfeller også fra andre land, gir skolen og høgskoletilbudet den beste karakter.

DETTE MILJØET trenger en viss mengde elever og studenter for å kunne rekruttere og beholde opparbeidet kompetanse. Nord-Trøndelag fylkeskommune har så langt strekt seg langt for å gi dette skolemiljøet brukbare vilkår , og man har bistått skolen og kommunen i arbeidet for å få opprettet flere landslinjeplasser – i første omgang innen skiskyting.

Jeg håper at vi skal kunne enes om å videreføre og forbedre forholdene for dette «fyrtårnet» innen viktige idretter i Trøndelag. For oss i Meråker har denne skolen blitt «navet» i arbeidet for å omstille og videreutvikle kommunen som et livskraftig samfunn og et sted hvor stadig flere slår seg ned.

Alle nord-trøndere og mange andre gleder seg over de resultatene elever og studenter ved denne skolen oppnår under skolegangen og etterpå. Jeg håper at vi, som fylkespolitikere, fortsatt kan ha et godt samarbeid om å legge forholdene til rette for et fleksibelt og godt idrettstilbud ved Meråker videregående skole.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**