Valgliste 2015

Borgesmall 1. Børge Brunes – f. 1972, Kleppe

Tekno optimist som tror at dagens politikk må løse morgendagens utfordringer. Venstre skal Klepps mest troverdige parti på kollektiv og trygge skole-/ sykkelveier. Opptatt av skole. Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning.

Ingridweb. 2. Ingrid Kvia Reime – f. 1994, Engelsvoll

Jeg er med i Vnstre fordi de setter enkeltmennesket foran systemet. De fronter et samfunn der man tar hånd om de svakeste, men også legger opp til bedre løsninger for framtidens arbeidsplasser. I tillegg til en human profil er også fokuset på miljø, og hvordan man kan gjøre det enklere å ta grønne valg viktig for meg.

SvennWeb 3. Sven Magne Anda – f. 1969, Engelsvoll

Jeg brenner mest for inkludering og menneskeverd, grønn næringsvekst, at alle personer er ressurspersoner som vi som samfunn trenger. Vi kan skape et bedre samfunn for alle.

mia_Hq 4. Mia Bruvik – f. 1995, Engelsvoll

Brenner aller mest for verdighet hos hvert et menneske, alle skal bli sett og hørt uavhengig av ståsted i samfunnet!

Jeg brenner også spesielt for barn og unge i kommunen. Det skal være nok opplegg for disse i nærheten av der de bor som har fokus på samhold.

ToreWeb 5. Tore Simonsen – f. 1980, Tu

Grunnen til at jeg har valgt Venstre er at de jobber for fremtiden og for et sterkt velferdssamfunn med personlig ansvar.

Jeg støtter Venstre sin kamp for jordvern og miljø, og at nærings- og velferdsutvikling fremover alltid skal ha en bærekraftig vekstmodell. De valg vi gjør i dag vil påvirke våre valgmuligheter i morgen.

6. Gunleik Sandsmark – f. 1975, Tu

7. Anders Reve – f. 1981, Bore

8. Ole Tobiesen – f. 1988, Engelsvoll

9. Georg Gaard – f. 1965, Kleppe

10. Frank Anda – f. 1974, Engelsvoll

11. Ingeborg Kristiansen – f. 1942, Kleppe

12. Lars Sigve Meling – f. 1948, Kleppe

13. Arne Morten Kristiansen – f. 1976, Kleppe

14. Tor Gabrielsen – f. 1955, Kleppe

15. Egil Bore – f. 1947, Bore

16. Arne Sæbø – f. 1957, Kleppe

17. Kåre Arvid Petersen – f. 1955, Bore

18. Sivert Skår – f. 1947, Orstad

19. Anne Jorunn Damsgård Friestad – f. 1957, Kleppe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**