Gratis kjernetid i barnehage

(Foto: Dreamstime.com)

Venstreleder Trine Skei Grande er strålende fornøyd med at gratis kjernetid for fire- og femåringer fra lavinntektsfamilier endelig blir en realitet.

Førstkommende lørdag innføres de nye reglene om gratis kjernetid for alle fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. Dette har vært en fanesak for Venstre lenge, og er ett av de viktigste tiltakene for å utviske sosiale forskjeller i samfunnet.

– I Norge er det mange barn som vokser opp med ulik ballast i livet. Det handler om å utvikle potensialet i hver enkelt unge, uansett hva de drømmer om å bli når de er treåringer, sier Venstres leder, Trine Skei Grande.

Vi i Venstre har ambisjoner for alle barn, uansett bakgrunn.

Trine Skei Grande

Venstre foreslo ordningen i forhandlingene om statsbudsjettet for 2015. Der ble de, KrF og regjeringspartiene enig om å sette av 51 millioner kroner.

– Mange barn som i dag ikke er i barnehage vil ha glede av og godt utbytte av tilbudet. Derfor er det viktig at økonomi ikke er en begrensing på å ha barna i barnehage. Venstre er glade for at vi sammen med regjeringen fikk til gratis kjernetid i barnehagen for 4-5 åringer til barn av foreldre med lav inntekt, sier Skei Grande.

Det er barn av foreldre med lav utdannelse og lav lønn som benytter barnehagen minst. I tillegg er det bare 60 % av minoritetsspråklige barn som går i barnehagen. For mange er kostnaden et hinder.

– I dag går 96,6 % av alle 3-5 åringer i barnehage. Det er bra for ungene, det er bra for foreldrene og det er bra for Norge. Barn får bedre språk, lærer bedre på skolen, flere av dem fullfører videregående og flere tar høyere utdanning, sier Skei Grande.

– Dette har vært en viktig sak for oss for å nå de som trenger barnehage aller mest. Vi håper både ordningen med gratis kjernetid og lavere barnehagepris for dem med dårlig råd kan bli ytterligere utvidet, sier hun i dag til NTB.

Vellykkede forsøk i Oslo

Venstre i Oslo har innført gratis kjernetid i enkelte bydeler for barn som er fire og fem år. Dette har ført til økt deltagelse, og gir flere barn et bedre utgangspunkt.

Trine Skei Grande og Julianne Ferskaug

– Barn som går i barnehage har bedre språkutvikling. Dette gjelder spesielt barn med lavt utdannede mødre, minoritetsspråklige barn, og barn fra lavinntekstsfamilier. Derfor må vi legge til rette for at flere av disse barna får gå i barnehage, sier Julianne Ferskaug, Venstres fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen, og fortsetter,

– Nå bør ordningen utvides til å gjelde også for treåringer for å øke den sosiale utjevningen og for å bedre barnas språkkunnskaper.

Ingen ny idè

Ideen ble første gang foreslått av fordelingsutvalget i 2009 som hovedtiltaket for å gi bedre oppvekst og likere muligheter for barn fra lavinntektsfamilier. Men den rødgrønne regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen gjorde ingenting for å få alle med. Venstre har stått i bresjen for å få dette gjennomført, og har nå sammen med Regjeringen og KrF endelig fått realisert.
———————————-
Publisert første gang den 29.7.2015 på www.venstre.no av Astrid Hårstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**