To felt er nok

Venstre vil fortsatt slåss mot fire felt i Karmsundsgata. Vi ønsker en løsning som tar hensyn til både miljø, til utviklingen av sentrum og folkehelsa.

Haugesund Venstres kampanje “To felt er nok” finner du på Facebook (følg denne lenken) og på Twitter under hashtagen #tofelternok. Bruk gjerne ressursene du finner på denne siden eller på Facebooksiden og del med dine venner og kjente i sosiale medier.

 

Postkort1

Dersom vi bedrer kollektivtilbudet vil vi kunne redusere antallet biler på veiene.

Det gir et bedre miljø, reduserer klimautslippene og gir økt framkommelighet for dem som må kjøre.

Sammen med flere og bedre sykkelveier, bedre forhold for gående, samkjøringsrabatt i bomringen og alternativer for gjennomgangstrafikk vil dette bidra til at: #tofelternok

 

Postkort4

Dersom vi øker andelen som sykler til jobb vil vi kunne redusere antallet biler på veiene. Det gir et bedre miljø, reduserer klimautslippene og gir mange en bedre helse.

Sammen med bedre kollektivtilbud, bedre forhold for gående, samkjøringsrabatt i bomringen og alternativer for gjennomgangstrafikk vil dette bidra til at: #tofelternok

Postkort2

Dersom vi bedrer forholdene for gående, vil flere kunne spasere til jobb, og vi knytter de sentrumsnære områdene øst for Karmsundsgata tettere til sentrum.

Sammen med flere og bedre sykkelveier, bedre kollektivtilbud, samkjøringsrabatt i bomringen og alternativer for gjennomgangstrafikk vil dette bidra til at:
#tofelternok

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**