Lokale kandidater

Moss Avis hadde en notis om alle stortingsrepresentanter og sentrale partipolitikere som skal “beære” Moss med et besøk i valgkampen. Det er derfor grunn til å minne folk om at i år er det lokalvalg.

I de årene jeg har vært med i Moss Venstre, har vi hatt den oppfatning at vi skal gjennomføre en lokal valgkamp med lokale kandidater og lokale saker. Ønsker sentrale politikere å komme hit, kan de det dersom det er saker vi lokalt er engasjert i og som de vil vite mer om.

Ellers inviteres sentrale politikere når vi har lokale saker som vi ønsker å fremme overfor dem. Da opprettes det kontakt når de sakene er aktuelle, uavhengig av valgkamp.

Fortsatt er flest enig med Venstre på Velgerhjelpen til Moss Avis. Stem Moss Venstre. Du kan forhåndsstemme på rådhuset.

Sindre Westerlund Mork
1. kandidat for Moss Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**