Skattelette til oljå hjelper lite mot ledighet

Parissa Hamedan-Nejad Kumulert Kandidat Sandnes Venstre (Photo: Parissa Hamedan-Nejad)

 

– Heller styrkning av konkurranse evne til kontraktører og verksteds industri enn skattelettelse til Oljeselskaper sier Venstre’s Parissa.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Publisert på Aftenbladet 4 August side 23

Verksteds og kontraktør industri bør styrkes!

Den største delen av arbeidsstokken til olje næringen er knyttet til bygging av nye felt og vedlikehold av eksisterende fasiliteter. Skattelettelse til Oljeselskaper kan bidra til bedre lønnsomhet for enkelte offshorefelter men ikke nødvendigvis til bedret konkurranse evne hos etablerte kontraktører i Norge som betaler godt med skatt til fylke og kommune. Det er ingen garanti at mer lønnsomme felt vil bidra til flere byggeoppdrag hos verksted og tilhørende leverandør industri i Norge.

Hva er særnorsk?

Enkelte politikere og aktører i bransjen har vært svært pågående til å selge reduksjon av petroleums skatt som ‘’ særnorsk skatt ‘‘. Petroleums skatt er på ingen måte særnorsk tvert imot det finnes flere land med høyere petroleums skatt og bedre ramme betingelser for kontraktør industri enn Norge. I 2011 Storbritannia økte sin særskatt fra 20 til 30 % og dermed overskudd av skatt på såkalte PRT betalende felt til 81 % (78 % i Norge). I tillegg har UK reduserte selskapsskatten kontinuerlig til 20 %.

Avskrivnings regler kan derimot kalles særnorske. 78 % av investerings kostnader kan refunderes fra skatten og ikke minst olje selskaper kan pante denne ordningen til å skaffe mer kapital. Dette er langt fra tilfelle for Kontraktør del av olje bransjen i Norge som lever utelukkende av marginer og konkurrerer bestandig i et globalt marked. Det er denne delen av bransjen som trenger målrettet tiltak for å unngå å ha særnorsk arbeidsledighet i Oljå.

Særnorsk arbeidsledighet i Oljå

Aldri før har bransjen investert så mye på norsk sokkel, samtidig som bransjen har sagt opp flere tusen dyktige medarbeidere. Oppsigelsene så langt har i all hovedsak dreid seg om effektivisering og manglende byggeoppdrag hos kontraktører i Norge og ikke nødvendigvis mangel på investeringer på norsk sokkel eller den lave olje pris. Oppsigelser på grunn av lav olje pris vil først og fremst merkes fra nå av dersom fallet på oljeprisen fortsetter og fører til stagnering av investeringer.

Leverandørindustrien trengs

For Rogaland er det viktigere å ta vare på leverandørindustrien enn å gi skattelettelse til oljeselskaper. Leverandørindustrien kan omstille seg blant annet til havvindutbyggings prosjekter i utlandet. Vi trenger kontraktør industri som kan stå på flere bein og bidra fortsatt med arbeidsplasser og solid skatt til kommune og fylke.

Parissa Hamedan-Nejad,

Kumulert Bystyre kandidat Sandnes Venstre

Alfabetisk liste Fylkestinget Rogaland Venstre

Capture

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**