Stjørdal Venstre vil verdsette frivillig arbeid

Foto: Håvard Vik

Stjørdal Venstre vil verdsette det frivillige idrettsarbeidet ved å bidra til lavere hall/baneleie i Stjørdal kommune.

Verdien av det frivillige arbeid som utføres i alle lag og organisasjoner i Stjørdal er formidabelt. Ikke minst innen idretten som engasjerer tusener av barn med positiv aktivitet. Slik har det alltid vært, men et par forhold har endret seg de siste par tiårene. For det første har barnas hverdag i større grad blitt mer inaktiv gjennom bruk av PC, nettbrett og mobiltelefon. «Kampen mot» dataverktøyene blir stadig tøffere og mange erfarer at barna i økende grad blir sittende inne «å prate» med venner via skjermen. Derfor er den organiserte idretten blitt enda viktigere enn tidligere. Når barn og unge ikke får nok naturlig mosjon gjennom lek og aktiviteter blir den organiserte idrettens rolle enda viktigere.

Et annet moment som også tilsier at organisert idrett må verdsettes i enda større grad er det faktum at det blir stadig vanskeligere å få «dugnadshjelp» på plass for å holde idrettslagene i gang. Dette har også endret seg noe over tid. En sak er utfordringene med å bekle alle roller i et idrettslag, noe alle valgkomite medlemmer rundt omkring kan underskrive på. En annen sak er den løpende drift i et idrettslag gjennom organisering av dugnader og levering av eksempelvis vaffelrøre og skuffkaker til alle typer arrangement. Her gjøres det fortsatt en stor jobb rundt omkring og mange står på sent og tidlig for å skaffe de midler som er nødvendig for at laget sitt skal gå rundt økonomisk. Men jobben og belastningen for de som organiserer dette blir tyngre og tyngre.

Derfor vi Stjørdal Venstre å foreslå at kommunene verdsetter innsatsen til mange av disse ved i første omgang å utvide gratis halltiden i alle idrettshaller i kommunen. Det er pr i dag gratis hall leie mellom 16.00 og 19.00.

Venstre vil foreslå å utvide gratis halleie til kl 20.00 på hverdager i første omgang. Med de timepriser som faktureres vil en slik utvidelse utgjøre ca. 50.00 kroner pr år i besparelse for et idrettslag. I sum ikke en stort beløp for kommunen, men et stort og godt bidrag for det enkelte idrettslag. Det er mange liter vaffelrøre og ganske så mange dugnadstimer som spares ved et slikt bidrag. Alle som bidrar med å engasjere barn og unge i idrettslagene vet hva 50 000 fra eller til kan utgjøre i denne sammenheng.

Venstre vil samtidig se på bruken av den kommunale kunstgressbanen på Øverlands Minde. Vi har registrert en del misnøye rundt både fordeling og kostnader i forbindelse med bruken i vinterhalvåret. Nå er det slik at banen ligger nesten ubrukt store deler av året da alle lag i kommunen etterhvert har egen kunstgressbane. Problemer er så vidt vi har forstått vinterhalvåret da de øvrige banene stort sett er stengt. Venstre vil derfor foreslå at kunstgressbanen på ØM fordeles etter søknad i vinterhalvåret og at leien settes til en betydelig lavere timepris enn hva det hittil har vært. De som trenger en fotballbane i perioden november – april bør være langt færre enn i sommerhalvåret. Etter Venstres mening vil det være en god løsning å samle disse ved ØM på en brøytet og flomlys belagt arena i sentrum.

Fra 1. april bør banen kunne benyttes av de som har behov for den, og til en enda lavere timepris. Det er bedre at banen blir brukt enn at timeprisen skal betale alle tenkelige driftskostnader. En slik løsning til bruk av banen vil også være et bidrag i det å verdsette det friville arbeidet innen idretten. Derfor vil Venstre foreslå disse tiltakene.

Stjørdal Venstre er generelt opptatt av nærmiljøet vårt, og vil bidra til at bruken av dette gjøres mest mulig tilgjengelig for kommunens innbyggere. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare idrettsarenaer selv om det er fokuset i akkurat dette innlegget. Venstre vil fortsatt være opptatt av tilrettelegging for turstier, sykkelveier og rekreasjonsområder i hele kommunen.

 

Odd Gunnar Sorte

Leder i Stjørdal Venstre

 

Denne krinikken ble også gjengitt i stjørdalens blad som en artikkel: Venstre foreslår mer gratis halleie

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**