Venstre støtter Os-modellen

Jon Sivert Rykkel, Silje Lepsøy

Idretten er en helt sentral del av Os sin identitet. Ved siden av skolen er det få steder som engasjerer så mange barn og ungdom som idrettsplassene rundt om i kommunen. I Os er vi heldige og privilegerte som har så mange voksne som stiller opp på frivillig basis. Det ligger alt et stort ansvar hos idrettslagene, men det er faktisk noen som ønsker å ta enda større ansvar.

Os Turn har tidligere lansert konseptet Os-modellen. Det innebærer en større satsing på tilbud for unge fotballspillere. Både før og etter skoletid kan barn komme til Kuventræ å trene, tett fulgt opp av kyndige voksene. Fra mandag til torsdag samler 3-6. klassinger seg på Kuventræ etter skoletid på fotballfritidsordningen. Det fungerer på like linje med en vanlig skolefritidsordning. Det serveres mat og blir lagt opp til leksegjøring. I tillegg blir det gjennomført en treningsøkt.

Ledelsen i Os Turn har utrykt ønske om å utvide Os-modellen ytterligere. De ser for seg å forsterke teamet som jobber rundt de unge med blant annet pedagogisk kompetanse. Idrett dreier seg om mer enn bare trening og ballspill. Gode holdninger, laginnsats og samhold er helt sentrale verdier innenfor idretten. Det vil Os-modellen kunne tilby unge idrettsutøvere.

Det er lett å se for seg at konseptet kan utvides til å gjelde andre idretter som f. eks håndball og friidrett. Liknende modeller hos andre idrettslag stiller vi oss positiv til dersom de ønsker å utvide tilbudet sitt for unge.

Os Venstre ser på idretten som en viktig kraft i bygging av et godt samfunn. Dersom vi kommer i posisjon etter valget er vi tydelig på at vi ønsker å gi økonomisk støtte til Os-modellen. Os-idretten er på lang sikt best tjent med at klubbene byggers nedenfra og opp, og dette er en mentalitet vi syns Os-modellen ivaretar.

Basis skal være frivilligheten og klubbene, men et tettere og bedre samarbeid med det offentlige vil kunne gi flere og bedre tjenester til innbyggerne.

 

Jon Sivert Rykkel

Ordførerkandidat

Les om Os Venstre sine hovedsaker her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**