Slår et slag for sykkelveier

- – Vi vet at når vi lager politikk som er bra for alle barn, så er det ekstra bra for de sårbare barna, sier Abid Q. Raja, Foto: Haugesund Venstre

5C8A9812 Lørdag 8. august var Abid Raja på besøk i Haugesund. Han lovet støtte til arbeidet med å bygge ut sykkelveinett i Haugesund.

 

I løpet av besøket ble Abid orientert om prosjektet sykkelbyen Haugesund/Karmøy, om planene for sykkelveier i Haugesund og behovet for økt statlig medfinansiering av slike sykkelveier.

Sammen med Venstres ordførerkandidat, May Britt Vihovde, Harald Selsås fra lokalavdelingen av Syklistenes Landsforbund og Helse Fonnas “Sykkelambulanse”, tok Abid en sykkeltur for å besiktige deler av de framtidige sykkeltraseene. Torgeir Hellesen, ansvarlig for sykkelbyprosjektet i Haugesund kommune, ledet an.

– Det er mange grunner til å velge sykkel, slo Abid Raja fast, og pekte blant annet på at det er helsefremmende, kostnadsbesparende og at det bidrar til bedre miljø lokalt og globalt.

May Britt Vihovde understreket betydningen av at Abid Raja, som er medlem av Stortingets transportkomite, kjente til de lokale prosjektene og utfordringene knyttet til disse.

– Det gjør at han har dette i minnet når det skal prioriteres og fordeles midler i framtiden, sa May Britt Vihovde. – Vi skal fortsatt minne han på dette, slik at også vårt prosjekt får nyte godt av belønningsmidler i framtida, la hun til.

Abid Raja understreket at det er nødvendig med et tett samarbeid mellom ulike aktører for å få realisert slike prosjekter.

– Vi må ha et lokalt ønske om å få gode sykkelveier, lokalpolitikerne må legge til rette for utbygging, og så må politikerne på Stortinget være villig til å bevilge nødvendige midler, sa han. – Venstre vil alltid støtte lokale initiativ for flere sykkelveier, avsluttet Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**