Venstre vil at Levanger skal være Innherreds beste vertskommune for næringslivet

Foto: colourbox.com

LEVANGER VENSTRES VALGPROGRAM: VERDISKAPNING

Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst.
Venstre vil derfor satse mer på verdiskapning og innovasjon. Vi vil støtte de bedriftene som har fremtiden foran seg og legge til rette for nye arbeidsplasser. Venstre vil gjøre det enklere å starte opp og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende.
Levanger Venstre vil:
• Utvikle konkurransedyktige næringsarealer for et mangfoldig næringsliv i hele kommunen, med utgangspunkt i helhetlige arealplaner som ivaretar både etablerte og nye bedrifters behov.
• Stimulere til økt satsning på Fiborgtangen næringspark, samt utvikle havna på Fiborgtangen videre i internasjonal retning.
• Stimulere til nytenkning for å bidra til målrettet samarbeid mellom etablerte bedrifter, sentrale organer, kommunen, Sykehuset Levanger, HUNT, høgskolen og finansinstitusjoner, samt utnytte nærheten til Trondheimsregionen.
• Styrke veiledningstjenesten i landbruksnæringen for å stimulere volum- og nisjeproduksjonen, samt vurdere økte grenser for tiltak i tilknytning til Landbruk-pluss.
• Fremme innovasjon og bedre løsninger blant annet ved økt bruk av private tjenesteleverandører
• Ha godt samspill med FoU-institusjoner i kommunale anskaffelser med innovasjonspotensiale for å bidra med næringsrettet og behovsdrevet innovasjon primært for bedrifter lokalisert i kommunen
• Tilrettelegge for et variert og helhetlig handelstilbud i Levanger sentrum, med integrerte handelskvartaler hvor nye lokaler utvikles og kobles sammen med butikker i eksisterende eksisterende lokaler.
• Utvikle Levanger som turistmål med økt fokus på markedsføring av trehusbyen, Cittaslow og Levanger som den største hyttekommunen ved Trondheimsfjorden med utgangspunkt i Ytterøy, Åsenfjord, Skogn- og Frolfjellet.
• Stimulere til vekst i det unike filmmiljøet i Levanger gjennom ytterligere styrking av Filmfabrikken på Røstad.
• Sette ut næringsarbeidet til et samarbeidende selskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**