Venstre vil ha et levende og moderne kulturliv i by og bygd

(Foto: Dreamstime.com)

LEVANGER VENSTRES VALGPROGRAM: KULTUR

Kultur bidrar til å skape livsglede, tilhørighet og livsutfoldelse hos det enkelte menneske. Egen deltagelse har stor verdi for den enkeltes livskvalitet, utvikling og trivsel. Et godt utbygd kulturtilbud er viktig for at Levanger skal være et attraktivt sted å bo og arbeide. Dette gjelder både et levende sentrum og aktive bygder.

Levanger Venstre vil:
• Bevare og bruke våre kulturminner som viktige elementer i våre omgivelser
• Etablere en ny scene og kino i Levanger sentrum
• Bygge en ny flerbrukshall på Skogn
• Legge til rette for kunstgressbaner i kommunen.
• Utvikle en kommunal støtteordning retter mot enkle nærmiljøtiltak som skotthyll, kubbspill, minigolf etc.
• Støtte breddeidretten
• Styrke biblioteket
• Arbeide for å få flere festivaler og konserter til Levanger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**