Venstre vil ha gode skoler og barnehager for dine barn

Foto: Microsoft

LEVANGER VENSTRES VALGPROGRAM: OPPVEKST

Venstre vil styrke den offentlige skolen, spesielt gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utvikle sine evner og sin skaperkraft. Kvaliteten i skolen er avhengig av kompetente, motiverte og trygge lærere og skoleledere. Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset opplæring. Derfor vil Venstre har et krafttak for flere, bedre og mer motiverte lærere. Venstre vil sikre alle lærere muligheten til å ta etterutdanning og sørge for at lærerne får mer tid til undervisning.

Levanger Venstre vil:
• Gi elever, lærere og foreldre reell innflytelse over skolehverdagen innenfor rammer trukket opp av de folkevalgte
• Styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole
• Gi lærere i grunnskole økt kompetanse gjennom etter- og videreutdanning. Drive aktiv rekruttering av de best kvalifiserte lærerstudentene fra HINT og andre utdanningsinstitusjoner
• Utvikle et opplegg for bedre innsyn i kvaliteten på undervisning og læringsmiljø i skolen.
• Bidra til å sikre alle elever tilstrekkelig støtte og utfordring.
• At alle barn i grunnskolealder skal få organisert fysisk aktivitet minst en skoletime hver dag.
• Øke tilbudet innen valgfag i ungdomsskolen
• Styrke skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og miljøterapeuter
• Gi de etablerte private barnehagene og skolene trygge vilkår for sin virksomhet og være positive til nye etableringer.
• Sikre barnehagene økonomisk grunnlag for å opprettholde tilbudet.
• Bidra til økt antall lærlingeplasser, både i egen regi og gjennom krav i anbudskonkurranser.
• Utvikle et tilbud om sommerarbeid for ungdom gjennom et samarbeid mellom kommune og næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**