Vil øke vegvedlikeholdet

Foto: Fotograf Hattrem

Venstres ordførerkandidat, Karl M. Buchholdt, vil øke bevilgningene til vedlikehold av kommunevegene. -Vi har fått et forferdelig etterslep på vegvedlikeholdet i kommunen, sier ordførerkandidat Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Å oppgradere de kommunale vegene i Levanger til en akseptabel standard vil koste 85 millioner kroner. Venstre vil sammen med FrP i kommunen åpne lommeboken for å få fortgang på vegvedlikeholdet. – Rådmannen viser til at etterslepet på vedlikehold av de kommunale vegene er på 85 millioner kroner. I inneværende år økte AP, SP og KrF vegbudsjettet med 0,5 millioner kroner ekstra, mens det ifølge mine beregninger vil koste 2 til 2,5 millioner kroner bare for å holde vegene på dagens nivå, sier Buchholdt.

Han mener at å sørge for gode kommunale veger vil være til stor nytte for alle. -Levende bygder, trygge boligfelt og et attraktivt kommunesenter er alle avhengige av å ha god standard på veiene. Derfor er det helt forferdelig å se at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke sørger for tilstrekkelige bevilgninger til sektoren, sier Buchholdt. Han viser til at manglende bevilgninger ikke fører til besparelser, snarere til en økning av kostnadene ved at man skyver disse foran seg, sier Buchholdt.

Han mener at vi nå står foran et etterslep som det tar flere år å ta igjen. – Kommunen må sette av tilstrekkelig med bevilgninger gjennom mange år for å ta igjen dette etterslepet, sier Buchholdt. Han skjønner ikke hvorfor posisjonen ikke har villet prioritere å øke vegvedlikeholdet. -De siste årene har Venstre gjentatte ganger fremmet forslag om økte bevilgninger til kommunevegene, senest i kommunestyremøtet i mai, da var det kun Venstre og Frp som stemte for økte bevilgninger til vegvedlikeholdet, sier Buchholdt. -Dette til tross for at det er behov for økte bevilgninger til kommunevegene for å sikre bedre fremkommelighet, økt trafikksikkerhet, vekst og bosetting i årene som kommer, avslutter ordførerkandidat Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**