En kommune med godt miljø

Forvaltning av naturgrunnlaget, strandsonen, vannressursene og jordbruksarealene i Sarpsborg er viktige oppgaver for Venstre.

 

Å ha en grønn hverdag er et begrep Sarpsborg Venstre ønsker at de fleste i Sarpsborg skal ha et forhold til. For noen kan det bety å bo landlig med muligheter til å dyrke egne grønnsaker, mens det for andre kan være å ha en bevissthet rundt eget forbruk og gode vaner knyttet til bruk av ressurser. Sarpsborg Venstre skal jobbe for at det skal gå an å opprettholde dagens levestandard og likevel redusere karbonfottrykket vi legger igjen.

 

Venstre mener det er viktig å integrere miljøtiltak i alle politikkområder. Vi vil jobbe for at kommunal planlegging og virksomhet skal innrettes etter en klimastrategi som gjør at Sarpsborg ikke belaster naturen mer enn hva som er bærekraftig over tid. Det er også viktig for Venstre at kommunen skal være restriktive til prosjekter som utfordrer jordvern, strandsone, og kulturminnevern.

 

Vektlegging av en satsning på fornybar energi, samt å redusere avfallsmengden er to hovedfokus Venstre har for å sikre en god fremtid for vårt nærmiljø. Vi finner det også viktig å begrense luftforurensningen, samt sikre naturmangfold til land og til havs.

 

  • Hensynet til klima skal synliggjøres i alle beslutninger kommunen tar, og kommunen skal vøre restriktive til prosjekter som utfordrer jordvern, strandsone og kulturminnevern.
  • Være aktiv i bruken av miljø som tilleggskriterium i alle anskaffelser.
  • Sette som mål om minst én vegetarmiddag per uke ved kommunale institusjoner.
  • Jobbe for at kommunen samler inn matavfall.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**