En kommune som lytter

Viktige beslutninger må forankres lokalt før vedtak fattes. I Sarpsborg har vi engasjerte innbyggere. Det er en styrke at lokalsamfunnet bryr seg. Innbyggernes kjærlighet til hjemstedet er en av Sarpsborgs viktigste ressurser og noe vi skal bygge videre på. Engasjement skaper samhold og styrker lokalsamfunnene. Sarpsborg Venstre vil styrke lokaldemokratiet gjennom å lytte til innbyggere og å løfte debatter ut i det offentlige rom.

 

Vi skal fremover, men ikke til en hver pris. Vi må ta oss tid til å involvere folk, tenke helhetlig, langsiktig og våge tenke nye tanker. Tidspress er ikke et godt grunnlag for å bygge en holdbar utvikling. Venstre ønsker gode, forutsigbare og romslige prosesser med stor grad av innbyggermedvirkning. Vi vil ha åpenhet og dialog med innbyggerne.

 

En større kommune er ikke nødvendigvis et gode i seg selv. For Venstre er det viktig at en strukturreform også blir en demokratireform som styrker det lokale selvstyret og gir folk innflytelse over egen hverdag. Hvordan kommunekartet ser ut i Østfold vil se ut etter reformen avhenger først og fremst av hvilke oppgaver kommunene skal løse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**