Framtida i Ulstein

Illustrasjon: venimo / creativemarket.com

Program Ulstein Venstre 2015-2019:

Framtida i Ulstein
Ulstein Venstre ønskjer fortsatt vekst i Ulstein. Samtidig er den kommunale økonomien under press, prega av stor lånegjeld og reduksjon i inntekter. Utfordringane blir mange.

Ulstein Venstre ønskjer:
✔ nye prosjekt for utvikling av lokalsamfunna i Ulstein
✔ å vere ombodsmann for innbyggjarane i Ulstein
✔ betra budsjettstyring, og vidare styrking av samarbeidet mellom administrasjon og politikarar
✔ at Ulstein er ein open og inkluderande kommune
✔ ein ordførar som er ute og møter folk der dei er. Ordførarkontor som flyttast ut ein gong i veka.
✔ ikkje eigedomsskatt

Du kan lese heile programmet her: Ulstein Venstre Program 2015-2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**