Satsar på skulen

Foto: StockSnap.io

Program Ulstein Venstre 2015-2019:

Satsar på skulen
Framtida byrjar i klasserommet. Skulen si viktigaste oppgåve er å gje den enkelte elev best mogleg kunnskap, gode grunnleggjande ferdigheiter og tru på eigne evner. Ein skule for kunnskap og like mulegheiter krev fagleg sterke lærarar. Å satse på læraren er å satse på eleven.

Ulstein Venstre ønskjer:
✔ auka satsing på lesing og skriving i 1.-3. klasse
✔ full barnehagedekking også i framtida
✔ ved behov for fleire plassar vurdere utbygging av eit kommunalt barnehagetilbod
✔ auke andelen fagutdanna i barnehagane våre
✔ betre lokalar til SFO
✔ auke timeressursane i grunnskulen
✔ kompetansetiltak for lærarane
✔ utvide skuleområdet ved Ulsteinvik barneskule

Du kan lese heile programmet her: Ulstein Venstre Program 2015-2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**