Trygt å vekse opp i Ulstein

Program for Ulstein Venstre 2015-2019:

Trygt å vekse opp i Ulstein

Ulstein er ei god kommune å vekse opp i. Venstre legg vekt på tidlig innsats og førebyggjande
arbeid. Vekst og utvikling skapast i eit samspel mellom gode offentlege tenester, frivillig arbeid og næringslivet, og kommunen må leggje til rette for både organisert og uorganisert aktivitet.

Ulstein Venstre ønskjer:

 • styrke det tverrfaglege samarbeidet overfor barn og unge
 • sosialarbeidarar/miljøterapeutar i grunnskulen
 • styrke det rusførebyggjande arbeidet i skulen
 • rettleiar frå NAV i vidaregåande skule
 • eit mangfald av frivillige lag og organisasjonar
 • SFO-tilbod ved alle skular
 • gode rusfrie møteplassar for ungdom
 • ein ansvarleg og restriktiv alkoholpolitikk
 • ein fortsatt sterk helsestasjon for ungdom

  Du kan sjå heile programmet her: Ulstein Venstre Program 2015-2019

 • **OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**