Arbeiderpartiet prater, Venstre leverer

Sara Sægrov Ruud

Nina Jentoft sitt innlegg om levekår den 6.august beskriver levekårsutfordringene vi har i Aust-Agder godt. Utfordringen er at innlegget tilbyr få konkrete tiltak. Venstre leverer mer til dem som virkelig trenger det.

Det første vi må være ærlige om er at det ikke er regjeringen Solberg sin skyld at Arendal må skjære ned på sine utgifter. Tidligere politiske prioriteringer i Arendal har sørget for det. Videre virker det lite fornuftig å først beskrive en høy ledighet i Aust-Agder som en stor utfordring, og deretter foreslå skatteøkninger. I nedgangstider bør vi skatte mindre, ikke mer. Å arbeide mot arbeidsledighet er det aller viktigste vi kan gjøre for å skape bedre levekår i Arendal og i Aust-Agder.

Hvis vi skal få gjort noe med levekårene må alle gode krefter tas i bruk. Venstre vil støtte frivilligheten og enkeltindivider sine initiativ og forslag, som kan bidra til et rausere og mer inkluderende samfunn. Å skape gode sosiale arenaer som mange kan delta på, er viktig for å få til bedre levekår. Venstre applauderer aktører som «Med hjerte for Arendal» som samler gode krefter for å skape en kommune med plass til alle. Venstre applauderer frolendingen Rune Osmundsen som gav bort hytta si i to uker til en fattig familie. Slike initiativ gjør en forskjell.

Den aller beste måten å skape gode levekår og gode muligheter for folk er å satse på tidlig innsats i skolen og barnehagen. Det er bedre for både enkeltmennesket og samfunnet å bygge barn, framfor å reparere voksne. Venstre er stolt over å ha fått med Høyre, KrF og FrP på å innføre gratis kjernetid i barnehagen for 4 og 5 åringene i familier med lav inntekt. Venstre i Arendal vil bruke mer ressurser tidligere i skoleløpet og barnehagen for å gi alle muligheten til å forme sitt liv.

Venstre vil få til gode samarbeid på tvers av kommune og fylkeskommune for å styrke skolehelsetjenesten. Slik kan de som sliter med psykiske eller fysiske plager få hjelp så tidlig som mulig. Kommunene og fylkeskommunen må arbeide sammen for å sikre gode overganger mellom barnehager, grunnskolen og videregående utdanning. Vi vil arbeide sammen for å få flere til å fullføre videregående utdanning.

Samtidig må vi evne å se dem som hverken er i skole eller jobb. Gjennom endringer i arbeidsmiljøloven har Venstre sørget for å gi flere en mulighet til å få en fot innenfor arbeidslivet. Venstre mener at alle som kan jobbe må få muligheten til å gjøre det. Ulike folk har ulik arbeidskapasitet. For Venstre er det viktig at det alltid må lønne seg å prøve seg i arbeidslivet.

Det aller viktigste prinsippet for Venstre er at vi må gi mer til dem som virkelig trenger det. Vi går ikke til valg på gi mer til alle. Vi går til valg på å gi alle en skikkelig sjanse til å ta kontroll over eget liv. En sjanse til å forme sitt liv slik de ønsker. Med dette prinsippet i ryggmargen har vi tro på at vi kan få gjort noe med levekårsutfordringene i Arendal, Aust-Agder og Norge.

 

Jacob Handegard

Venstres ungdomskandidat til fylkestinget i Aust-Agder.

Lisbeth Haugmoen Handegard

Venstres 5.kandidat til Arendal bystyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**