Bløffer om eiendomsskatt

Foto: Chris-Håvard Berge (CC BY-NC 2.0), https://flic.kr/p/7ifJik

I Sande Avis 30. juli forsøkte Sp, Krf og Ap å forklare hvorfor de har innført eiendomsskatt i Sande kommune. At de har et behov for å forsvare en av de mest upopulære avgjørelsene i kommunes historie er ikke vanskelig å forstå. Men at innføring er en lettvint måte å ikke stå til ansvar for egen manglende styring på, men heller skyve regningen over på innbyggerne, nevner de ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Partiene forsøker å forklare behovet for eiendomsskatten ved å vise til at det er vekst i kommunen og at det er et behov for å investere i skoler, barnehager og eldreomsorg. Dette er riktig, men dette har vært en ønsket utvikling og kan ikke ha kommet overraskende på noen. Spesielt ikke på Ap, som jo har hatt ordføreren de siste 24 år. Indirekte innrømmer de her at de ikke har hatt kontroll på styringen. Hadde de hatt kontroll ville de sørget for at det var satt av midler til disse investeringene.

Videre forsøker partiene å legge skylden på dagens regjering ved å vise til at overføringene fra staten har gått tilbake de siste par årene. Det er ikke slik at utviklingen i Sande var på et helt annet spor før siste stortingsvalg. Faktum er at Sandes økonomi gradvis har blitt verre, år for år, under Arbeiderpartiets ledelse. Sp og Krf husker kanskje at de var med på et fellesbudsjett med Venstre, Høyre og Frp for 2013 med overskriften ”Sande trenger en ny kurs”.

Eiendomsskatt er en altfor lettvidt måte å redde kommunens økonomi på.

Per Martin Berg, ordførerkandidat Sande Venstre

 

Også i 2014 leverte Sp og Krf et alternativt budsjett der de bl.a. reduserte den mye omtalte bruken av konsulenter i kommunen. Nå har tydeligvis pipen fått en annen lyd. Den 30. juli hevdet de samme partiene at konsulentbruken har vært nødvendig. For å gjøre forvirringen komplett kritiserer de Venstres alternative budsjettforslag i samme leserinnlegg spesielt for at vi foreslo et kutt på 1 million kroner innen Sandetun. Da kan det være nyttig for leserne å vite at en innleid konsulent mente det var et ytterligere innsparingspotensial på 6-8 millioner årlig med beskrivelsen; ”gode muligheter til å organisere tjenestene slik at de kan møte morgendagens utfordringer.” Sp, Krf og Ap ønsker altså bruk av konsulenter, men ikke resultatet av deres arbeid.

Sp, Krf og AP hevder i sitt leserinnlegg at eiendomsskatten skal gå til investeringer, og ikke benyttes til å ”blåse” opp driftsbudsjettet. Resultatet er derimot at isteden for å gjennomføre nødvendige kutt i driften økes endel utgifter som følge av eiendomsskatten. Bl.a. finner rådmannen det nødvendig å øke administrasjonskostnadene med 3 millioner årlig i perioden og velger å utsette sitt eget tidligere identifiserte ”optimaliseringstiltak” i administrasjonen.

Det refereres til at Rådmannen kaller skatten en ”formålsskatt”, med et klart formål i å muliggjøre fremtidige investeringer. Altså det kommunen skulle satt av penger til i alle foregående år (den manglende styringen). Det er således fristende å nevne at Rådmannen tidligere omtalte eiendomsskatten som ”kommunens uutnyttede inntektspotensial”. For hvilken øverste leder ville vel ikke ønske å øke sine inntekter? Dette er årsaken til at det er viktig at partiene gjør en grundig budsjettprosess og ikke lener seg for mye på hva rådmannen foreslår. I alle foregående år har Arbeiderpartiet stort sett kun hatt påplussinger på rådmannens budsjettforslag. De har aldri gjort noe for å bedre økonomien med tanke for de utfordringene vi nå står ovenfor. Man kan ikke, som Arbeiderpartiet gjør, hevde at man ikke ønsker eiendomsskatt for så å styre mot nettopp eiendomsskatt. Venstre har i innværende periode årlig levert et helhetlig alternativt budsjettforslag som alltid har bedret kommunens økonomi.

Les vårt alternative budsjett

Venstres syn er at innføring av eiendomsskatt er en altfor lettvidt måte å redde kommunens økonomi på. Det er galt i våre øyne å til stadighet i årenes løp si at det er kontroll over økonomien for så å lempe regningen over på innbyggerne uten å ta ansvaret for situasjonen som har oppstått.

Det er vanskelig for å forstå hvorfor Sp og Krf ønsker å stille seg ansvarlige for Ap’s manglende styring av kommunen. Muligens har hestehandlene om posisjoner allerede startet. Det de muligens har glemt er at først skal velgerne si sin mening om hvem som er best skikket til å styre Sande kommune videre.

per martin grå bakgrunn Logo_liten
Per Martin Berg
Gruppeleder, Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**