Alvdal Venstre går enstemmig inn for nye skole på Sørhusjordet

Grafikk: DMT Alvdal AS

Det nye skolebygget skal være nøkternt, men funksjonelt i bruk. Innholdet skal være det samme for alle barn i bygda og må balansere viktig satsing på basisferdigheter (lese, regne, skrive)
med praktiske og estetiske fag og orienteringsfag. Læring i levende lokalsamfunn skal revideres av de ansatte og videreføres sånn at elevene får oppleve verdien av det lokale innenfor kultur, næring og natur. Samarbeid skole-kulturskole er nødvendig og vil styrke musikk, dans, drama og billedkunst. Behovstilpassa sfo-ordninger videreføres. Gode øvingsrom til kulturskolen, noen i sambruk og noen øremerket kulturskolen.

  • Venstre går for fullskala håndballhall med internasjonale mål.
  • Kultursal, fasiliteter i skolebygget og hall må i sum gi grunnlag for aktiviteter arrangert av det frivillige, for eksempel korps og kor.
  • Gjennom godt samarbeid mellom kommunen, som har sine lovpålagte oppgaver, og frivilligheten, som er en uvurderlig ressurs, skal alle parter kunne høste av prosjektet.
  • Dagens svømmehall vedlikeholdes og driftes inntil videre.

Etter åpning av nyskolen flyttes barnehagen på Plassen til Plassen skole. Dette kan bli et nærmiljøanlegg. Vi går inn for å videreføre dagens gode barnehagetilbud med Alvdal barnehage og Sivil-Saras barnehage.

Kvennbekkdalen og området Steigen skole videreutvikles for nærmiljø-, nærings- og boligformål. Vi vil gjøre Steia mer tilgjengelig fra sør, og sette i gang detaljplanlegging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**