En god barndom for alle barn

Karmøy Venstre vil at lærere skal få bruke mer av tiden sin på undervisning, og mindre på rapportering. Satsing på forskning og utdanning er viktige forutsetninger for framtidas arbeidsplasser og velferd. Et krafttak for høyere kvalitet i skolen vil gi rom for menneskets skapende evner, både i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv.

Venstre vil legge til rette for at alle barn på Karmøy får en god barndom.

Ordførerkandidat Magnar Jordåen
Ordførerkandidat for Venstre, Magnar Jordåen
Ordførerkandidat for Venstre, Magnar Jordåen

Venstre vil:
✔ Gi lærerne mer tid til å være lærere
✔ Fortsette arbeidet mot mobbing
✔ Ha flere helsesøstre i skolen
✔ At lærerne skal få nødvendig etterutdanning
✔ Ha desentralisert barnehagestruktur med løpende opptak og minst 50 % ansatte med relevant utdanning
✔ Ha gratis kjernetid i barnehagen for barn som har behov for ekstra norskopplæring
✔ Sikre Karmøy-skolen ressurser til å holde høy kvalitet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**