En sunn og bærekraftig økonomi

En sunn og bærekraftig økonomi er en forutsetning for å utvikle Haugesund til en bedre by å bo i. Derfor er økonomi øverst på vår prioriteringsliste for neste periode. Kommunens økonomi må være i balanse innen 2020, og det betyr at det samlede underskuddet på 163 millioner kroner må betales ned. Kun når økonomien er i balanse kan vi ha handlefrihet til å gjøre nye investeringer.

Haugesund Venstre vil
  • utsette alle større investeringer til akkumulert underskudd er nedbetalt
  • bedre egenfinansieringen ved investeringer som skal gjøres
  • øke nedbetalingen av gjeld for å redusere rentekostnader
  • vurdere alle investeringer i forhold til nytteverdi. Vi må prioritere kjerneoppgaver som utdanning og velferd først.
  • prioritere nødvendige tjenester til borgerne framfor «prestisjeprosjekter». Venstre prioriterer oppgaver til de som trenger det mest først.
  • ta sikte på et netto driftsresultat på 2 % innen 2018
  • sørge for et systematisk vedlikehold av kommunens bygningsmasse
  • ha en gjennomgang av kommunens organisasjon for å se om det er mulig med økt effektivisering
  • styrke økonomikontrollen i kommunen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**