Et krafttak for miljøet

Illustrasjon: venimo / creativemarket.com

Vi kjemper for flere grønne lunger, renere luft, og umiddelbare grep for å senke klimautslippene. Det bør alltid være enklest og billigst å ta miljøvennlige valg.

Å ta grønne valg skal alltid lønne seg.

Inge Eirik Skogland, 2. kandidat for Karmøy Venstre

Venstre vil:
✔ Tilby folk gratis rådgiving om energieffektivisering
✔ Sikre folk adgang til nærfriluftsområdene
✔ Sikre og skjerme bo-områder mot unødig støy og forurensing
✔ Styrke jordvernet
✔ Styrke driften av grendautvalgene ved å gjeninnføre økonomisk støtte
✔ At kommunen skal sette miljøkriterier ved offentlige innkjøp
✔ Tilrettelegge for mer fornybar oppvarming
✔ Ha mer kildesortering i Karmøy
✔ Støtte fylkesplanen for vindkraft og si nei til vindmøller i Karmøyheiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**