Sykkelbyen Harstad

- Da jeg syklet fra Lindesnes til Nordkapp så jeg hvor stort behov det er for å utbedre landets veier, sier Abid Q. Raja, Foto: Venstre

Harstad Venstre ønsker et grønnere sentrum og en bred satsing på forebygging for bedre folkehelse. Sykkelen er en nøkkel for å oppnå begge disse målene. Harstad Cykleklubb har lansert ideen om en trafikkpark tilknyttet Blåbærhaugen Sykkelpark, og Harstad Venstre ønsker idéen hjertelig velkommen. Harstad Venstre ønsker at Rådmannen går i dialog med sykkelklubben for å se hvordan man kan samarbeide om et slikt tiltak. For å sette dette temaet på dagsorden fremmer derfor Harstad Venstre en interpellasjon til kommunestyremøtet 27.august.

I Nasjonal Transportplan påpekes det hvor viktig god trafikkopplæring i barnehage og skole er. Opplæring om trafikk og sykkel ligger også inne som kompetansemål i grunnskolens læringsplan. Det er imidlertid lite helhet og systematikk i dagens opplæring. Lærerne savner redskap for å ivareta undervisning om trafikk. Dette gjør at mange barn blir sendt ut i en trafikk de ikke har mulighet til å orientere seg i. Harstadpakken gir oss flere sykkelveier, og da må vi samtidig benytte muligheten til å gi barn og unge bedre opplæring i trafikkbildet og bruk av sykkel. Dette vil kunne bidra til økt bruk av sykkel og friluft for bedre folkehelse, og samtidig i Harstad som Trygt lokalsamfunn også være et konkret skadeforebyggende tiltak.

En trafikkpark er en opplæringsarena for barn på sykkel. I et avgrenset område lager man trafikkbildet i miniatyr. Her kan barna få en realistisk opplæring uten trafikkfare, og utfordres på en annen måte enn i skolegården. Barna lærer å forstå trafikkbildet, de får vite hva de må passe seg for, og lærer hvordan de skal opptre som trafikanter. Dette gir også mulighet til trening på tekniske ferdigheter, som kan være nyttig når man går over til den virkelige trafikken.

Den første trafikkparken i Norge ble anlagt på Eberg i Trondheim, og det har deretter kommet opp en rekke tilsvarende anlegg. En evaluering av Eberg trafikkgård ved Sintef i 2006 viste at elever ved skoler som hadde brukt Eberg aktivt i undervisningen hadde signifikant bedre kunnskap om trafikkregler. Den første i Nord-Norge ble etablert i Brønnøysund, og den sålangt siste er nå ferdig forprosjektet på Silsand – og planlagt ferdigstilt i 2016. Disse trafikkparkene finansieres gjerne med en kombinasjon av sponsormidler, fylkeskommunale midler, midler fra Statens Vegvesen og kommunalt bidrag. Det kan nevnes at trafikkparken på Silsands forprosjekt i 2011 var finansiert gjennom fylkeskommunen med 100 000, og at man etter forprosjektet var ferdigstilt nylig ble tildelt 2.5 millioner av en total investering på 6 millioner fra Troms fylkeskommune. For å få på plass den økonomiske støtten synes det kommunale initiativ og bidrag å være vesentlig.

Harstad Venstre ønsker et grønnere sentrum og en bred satsing på forebygging for bedre folkehelse. Gjennom trafikkparker med trafikkbildet i miniatyr kan barn og unge tilbys en trygg treningsarena på sykkel; som bidrar til mer bruk av sykkel for en sunnere livsstil og er et konkret skadeforebyggende tiltak. Harstad Cykleklubb har tatt initiativ for å få til et slikt anlegg i tilknytning til Blåbærhaugen sykkelpark, og Harstad kommune har med det en anledning til et samarbeid med store positive ringvirkninger. Harstad Venstre ber derfor Rådmannen legge fram en sak om Trafikkpark tilknyttet Blåbærhaugen sykkelpark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**