Trygge sykkelveier i Sola

Sykkelmannen

I Sola kommune har vi et godt utbygd sykkelveinett, og bedre skal det bli med blant annet byggingen av nye sykkelveier langs Transportkorridor Vest fra Solasplitten til Hafrsfjord bru. Det nye prøveprosjektet på Grannes hvor det etableres et nytt lyskryss med forkjørsrett for sylister er også svært bra. Her vil sykkelveien skille mellom transportsyklister i høy fart og skolebarn på vei til Grannes skole, noe som også er et skritt i riktig retning.

Men mens vi venter på disse endringene er det også behov for å sikre enkelte veistrekninger som allerede er oppført. Venstre vil mene at med enkle grep kan vi trygge flere av sykkelstiene/veiene.

Venstres Ine Marit Torsvik Bertelsen har derfor sendt rådmannen en liste med steder vi mener bør utbedres slik at vi ivaretar sikkerheten for alle sykelister i kommunen. I neste ukes møte i Utvalg for arealsaker, får vi høre hva kommunen har gjort med de steden som venstres har pekt på som trafikkfarlige.

Venstre ønske følgende forbedring på sykkelveistrekninger i Sola

 

  • Ved rundkjøringen ved Shellstasjonen på Tananger, er det svært mange syklister som kjører inn på hovedveien før rundkjøring, fordi sykkelveien ikke fortsetter rett frem.
  • Brupassering ved sidevind kan til tider være et sjansespill. Det bør settes opp en lav vindskjerming på utsiden av Hafrsfjord bru..
  • Det bør settes opp speil på sykkelstien ned bakken ved Schlumberger i Risavika for de som kommer ut av sykkeltunnelen fra Sola Blandeverk.
  • Sykkelveien ved bussveien inn til Jåsund oppleves som meget farlig når det er glatt. Noe må gjøres ved svingen påen Jåsund hvor buss krysser sykkelveien.
  • Utkjøringen fra Stangeland maskin oppleves som farlig for syklister som passerer utenfor på sykkelveien.
  • SolaVenstre Manglende kryssing på Sentrumsveien mot Solasplitten.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**